Tencuiala decorativa siliconica Baumit SilikonTop 25 kg- culori intense

340.00 lei

Tencuiala decorativa – Tencuiala decorativa siliconica Baumit SilikonTop 25 kg- culori intense

Tencuială decorativă în strat subţire, pe bază de răşini siliconice, pentru faţade. Foarte permeabilă la vapori şi extrem de impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Se utilizează ca strat de finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc.

Tencuiala decorativa siliconica Baumit SilikonTop 25 kg- culori intense

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baumit SilikonTop
Tencuială decorativă siliconică
ProdusTencuiala decorativă în strat subţire, gata preparată, în structură striată sau periată
pentru exterior. Produs verificat conform cu standardul european SR EN 15824 şi în
sistem în conformitate cu ETAG 004 – Ghidul european de agrementare a sistemelor
termoizolante. Element component al sistemelor termoizolante:
Baumit Open
Baumit Star
Baumit Pro
CompoziţieRăşină siliconică de înaltă performanţă, lianţi organici, granule de marmură, pigmenţi albi şi
coloraţi, fibre, adaosuri şi apă.
ProprietăţiRezistentă la factorii climatici, foarte puternic hidrofobată, permeabilitate la vapori ridicată,
(lavabilă – se curăţă cu apă), capacitate redusă de murdărire, rezistentă la solicitări mecanice,
uşor de aplicat (manual sau mecanizat)
UtilizareStrat final pentru sistemele termoizolante Baumit cât şi pentru tencuieli minerale vechi şi noi,
mase de şpaclu şi beton. Recomandată la protecţia monumentelor precum şi renovarea şi
restaurarea caselor vechi. Prin noua tehnologie „Cool Pigments”, acum se pot realiza nuanţe
închise pe întreaga suprafaţă a unui sistem de izolare termică.
Date tehniceGranulaţie:1,5/2,0/3,0 mm
Densitate:cca. 1,8 kg/dm3
Conductivitate termică:cca. 0,7 W/mK
Factorul rezistenţei la permeabilitatecca. 40-60
la vapori de apă (μ):
Absorbţia de apă (W – valoarea):< 0,1 kg/(m2h0.5)
Aderenţa la suport:> 0,3 MPa
Paleta de culori:conform paletarului
Structura1,5 K2K3K2R3R
Consum kg/m2cca. 2,5cca. 2,9cca. 3,9cca. 2,8cca. 3,9
Consumurile prezentate mai sus sunt orientative. În practică, se ia în considerare un adaos de
10%, deoarece consumul de material este influenţat de rugozitatea şi porozitatea stratului
suport, cât şi de tehnica de aplicare.
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul
original, nedesfăcut.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 15824 si ETAG 004 – Ghidul
calităţiieuropean de agrementare a sistemelor termoizolante, sistem de management al calităţii – ISO
9001 certificat.
LivrareGăleată 25 kg, 1 palet = 24 găleţi = 600 kg
Stratul suport
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, absorbant, neted, cu capacitate
portantă, fără eflorescenţe sau părţi friabile. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă
normelor în vigoare, abaterile maxime admisibile sunt de 2 mm sub dreptarul de 1 metru.
Abateri de planeitate peste limita admisă pot conduce la creşteri ale consumurilor specifice de
material şi pot afecta aspectul structurii finisajului.
Fişa tehnică Baumit SilikonTop, la 02/2016.1/3

Page 2

PrelucrareSe aplică pe:
suporturi minerale (ex: mase de şpaclu Baumit şi tencuieli de grund);
beton;
tencuieli var-ciment, ciment drişcuite.
Nu se aplică pe:
plastic şi materiale sintetice;
straturi de lac respectiv vopsele de ulei;
tencuieli de var şi spoeli de var
lemn;
metal.
Indicaţii pentru pregătirea suportului
– Suprafeţele minerale friabile uşor nisipoase se vor întări prin aplicarea Întăritorului de
tencuială, Baumit PutzFestiger (Timp de întărire de minim 14 zile) sau prin utilizarea grundului
de profunzime Baumit TiefenGrund (Timpul de aşteptare înaintea aplicării stratului de finisaj
este de min 12 ore);
– Se vor curăţa suprafeţele murdărite, mecanic sau prin spălare cu respectarea timpului de
uscare de min. 2-3 zile;
– Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale spre exemplu
Soluţie antimucegai Baumit SanierLösung (a se vedea fişa tehnică a produsului)
– Se vor îndepărta zugravelile cu aderenţă slabă,degradate;
Suprafeţele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor şpăclui cu masele de şpaclu Baumit
(ex PutzSpachtel, DuoContact, ProContact, StarContact, openContact) şi se vor arma după caz
cu plasă de fibră de sticlă Baumit.
Suplimentar faţă de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate
preliminar cu Baumit UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore).
În cazul utilizării Masei de şpaclu armată cu fibre Baumit PowerFlex se poate renunţa la stratul
de grund.
Aplicare
1 x Grund Universal Baumit UniPrimer (se aplică pe întreaga suprafaţă în mod uniform), sau
2 x Grund Universal Baumit UniPrimer (pe suporturi cu reparaţii, respectiv puternic absorbante
cu un timp de aşteptare între straturi de min. 24 ore)
Grundul universal Baumit UniPrimer se lasă să se usuce cel puţin de 24 de ore, după care se
poate aplica Tencuiala SilikonTop.
1 x Tencuială Silikon
Tencuiala Silikon trebuie amestecată temeinic cu malaxorul înainte de punerea în operă.
Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate o diluare de maxim 1% apă.
Tencuiala se aplică manual cu un fier de glet din oţel inoxidabil sau mecanizat cu o maşină de
tencuit pentru tencuieli fine (ex:. Graco RTX 1500, etc). Aplicarea se face la grosimea granulei
şi se drişcuie imediat cu o drişca din material plastic.
A nu se amesteca cu alte produse de finisare. A se lucra uniform şi fără întreruperi.
Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate o diluare de maxim 1% apă.
Tencuiala se aplică manual cu un fier de glet din oţel inoxidabil sau mecanizat cu o maşina de
tencuit pentru tencuieli fine (ex:. Graco RTX 1500,etc )
Aplicarea se face la grosimea granulei şi se drişcuie imediat cu o drişcă din material plastic.
A nu se amesteca cu alte produse de finisare. A se lucra uniform şi fără întreruperi.
Indicaţii şiTemperatura aerului, materialului şi suportului în timpul preparării şi procesului de priză
generalităţitrebuie să fie de cel putin 5°C şi maxim 30°C. Faţadele trebuie protejate de acţiunea
directă a razelor solare, ploii şi a vântului puternic (prin intermediul unei plase de protecţie
pentru schele). Temperaturile ridicate din timpul verii scurtează timpul de uscare (există
riscul de „ardere” – de evaporare rapidă şi prematură a apei din tencuiala decorativă înaintea
începerii procesului de priză). Pentru aplicarea tencuielii la temperaturi >1oC şi <15 oC şi o
umiditate relativă <95% se recomandă utilizarea împreună cu produsul Aditiv pentru iarnă
Baumit SpeedTop. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea
timpului de uscare şi modificarea nuanţelor de culoare. Diferenţele de culoare (pete) sunt
mai ales rezultatul unor particularităţi ale stratului suport sau al unei expuneri neuniforme a
faţadelor (umbrele schelei) neuniformităţi ale suportului în ceea ce priveşte gradul de
absorbţie şi structura acestuia respectiv, diverse grade de expunere la intemperii.
Fişa tehnică Baumit SilikonTop, la 02/2016.2/3

Page 3

Indicaţii şiUniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie. În cazul
generalităţifolosirii produsului din şarje diferite, se recomandă amestecarea acestora în prealabil.
Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conţinutul tencuielii
Baumit SilikonTop, este posibilă apariţia unor granule de culoare uşor mai întunecate. Nu
este un defect de calitate, ci doar afectarea aspectului vizual de mică amploare datorat
materiilor prime naturale folosite la obţinerea tencuielilor decorative de faţada Baumit.
Drişcuirea excesivă poate produce local o diferenţă de nuanţă de culoare. Aceste diferenţe
nu afectează funcţionalitatea sau calitatea produsului.
Aplicarea unui alt finisaj peste tencuiala decorativă Baumit SilikonTop, se recomandă după
min. 48 de ore de la aplicare (pentru condiţii climatice temperatura 20°C şi umiditatea
aerului 60%). Baumit SilikonTop este aditivată corespunzător contra dezvoltării mucegaiului
şi ciupercilor. Astfel se realizează un efect de protejare şi prevenire a apariţiei acestora.
În cazul locuinţelor aflate în condiţii de mediu critice (umiditate peste medie, precipitaţii, în
apropierea unui lac/râu, spaţiu verde, zonă împădurită, copaci şi tufişuri, plante căţărătoare)
recomandăm o aditivare suplimentară. Această aditivare suplimentară se face la cerere cu
comandă specială. Nu se poate garanta dispariţia definitivă a mucegaiului şi/sau ciupercilor.
Vă rugăm să ţineţi cont de normele de calitate în vigoare care tratează acest subiect, în
cadrul Organizaţiei „Grupul pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante ETICS”.
Ca regulă generală în cazul utilizării tencuielilor decorative pe sisteme termoizolante valoarea
coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25.
Datorită inovaţiei Baumit Tehnologia de răcire „Cool Pigments”, această valoare de
luminozitate poate fi depăşită. Deoarece normele ETICS din prezent au această limitare,
trebuie făcută această precizare de diferenţă de valoare clienţilor. Spre deosebire de
determinarea valorii de luminozitate (HBW), care ia în considerare numai o parte din lumina
vizibilă, valoarea TSR (total de reflexie solară) ia în considerare, pe lângă lumina vizibilă, şi
lumina UV, invizibilă, din domeniul infraroşu. Astfel valoarea TSR acoperă întregul spectru
solar.
Prin aplicarea valorii TSR (total de reflexie solară), în combinaţie cu pigmenţi
speciali Baumit Cool Pigments, care reflectă lumina soarelui mai bine, şi astfel, se reduce
încălzirea solară a faţadei, acum este posibil să se aplice nuanţe închise de culoare pe
suprafeţe mari de sisteme termoizolante Baumit.
În cazul următoarelor coduri de culori grosimea masei de şpaclu trebuie să fie de 5 mm:
0372, 0382, 0392, 0402, 0412, 0422, 0432, 0442, 0512, 0522, 0582, 0612, 0622,
0632, 0672, 0682, 0862, 0872, 0882, 0892, 0902, 0912, 0922, 0932, 0972
Se utilizează ca finisaj pe sistemele ETICS numai pe masa de şpaclu în grosime de 5 mm
sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex în grosime de 3 mm.
Protejarea suprafeţelor adiacente:
Suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip Klinker,
piatră naturală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu
se va aştepta întărirea tencuielii.
După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apă.
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit SilikonTop, la 02/2016. 3/3

 

 

Tencuiala decorativa siliconica Baumit SilikonTop 25 kg- culori intense

Tencuiala decorativa siliconica Baumit SilikonTop 25 kg- culori intense - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.