Tencuiala decorativa Baumit Style Top 25 kg- culori foarte intense

520.00 lei

Tencuiala decorativa – Tencuiala decorativa Baumit Style Top 25 kg- culori foarte intense

Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşină sintetică, pentru finisarea decorativă a faţadelor. Paletă de culori intense cu rezistenţe ridicate la solicitări mecanice. A se avea în vedere fişa tehnică pentru domeniul de utilizare.

Tencuiala decorativa Baumit Pura Top 25 kg- culori foarte intense

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baumit PuraTop
Tencuială decorativă Pura
Gamă variată de culori
Culori intense
Tehnologie Cool Pigments
ProdusTencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşină acrilică pură, pentru finisarea decorativă a faţadelor. Aplicare
manuală şi mecanizată. Produs verificat conform cu standardul european SR EN 15824 şi în sistem în conformitate cu
ETAG 004 – Ghidul european de agrementare a sistemelor termoizolante. Element component al sistemelor termoizolante:
Baumit open
Baumit Star
Baumit Pro
CompoziţieLiant organic, granule de marmură, fibre, pigmenţi albi şi coloraţi, adaosuri şi apă.
ProprietăţiPaletă de culori intense şi strălucitoare. Stabilitate în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Varietate mare
de culori şi structuri.
UtilizareStrat final pentru sistemele termoizolante Baumit cât şi pentru tencuieli minerale vechi şi noi, mase de şpaclu şi beton.
Prin noua tehnologie “Cool Pigments”, acum se pot realiza nuanţe închise pe întreaga suprafaţă a unui sistem de izolare
termică.
Date tehniceGranulaţie:1,5/2,0/3,0 mm
Densitate:cca. 1,8 kg/dm3
Conductivitate termică:cca. 0,7 W/mK
Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori de apă (μ):cca. 70-80
Permeabilitate la vaporii de apă:V2
Absorbţia de apă:W3
Aderenţa la suport:> 0,3 MPa
Valoare pH:8
Paleta de culori:toate codurile de culoare din paletarul
Structură1,5 K2,0 K3,0 K2,0 R3,0 R
Consum kg/m 2cca. 2,5cca. 2,9cca. 3,9cca. 2,6cca. 3,6
Consumurile prezentate mai sus sunt orientative. În practică, se ia în considerare un adaos de 10%, deoarece consumul
de material este influenţat de rugozitatea şi porozitatea stratului suport, cât şi de tehnica de aplicare.
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din Fişa cu date
normelor chimicede securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.
Asigurarea calităţiiVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 15824 si ETAG 004, sistem de management al calităţii – ISO
9001 certificat.
Termen de valabilitate12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original, nedesfăcut.
LivrareGăleată 25 kg, 1 palet = 24 găleţi = 600 kg
BAUMIT ROMÂNIA
Fişă tehnică
1/3B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti
03/2018
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Page 2

PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, absorbant, neted, cu capacitate portantă, fără eflorescenţe
sau părţi friabile. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare, abaterile maxime admisibile sunt de 2
mm sub dreptarul de 1 metru. Abateri de planeitate peste limita admisă pot conduce la creşteri ale consumurilor specifice
de material şi pot afecta aspectul structurii finisajului.
Se aplică pe:
suporturi minerale (ex: mase de şpaclu Baumit şi tencuieli de grund);
beton;
tencuieli var-ciment, ciment drişcuite;
vopsele minerale sau organice cu aderenţă bună;
masă de şpaclu organică – Baumit PowerFlex.
Nu se aplică pe:
plastic şi materiale sintetice;
straturi de lac respectiv vopsele de ulei;
tencuieli de var şi spoeli de var;
lemn;
metal.
Pregătire strat suport
Suprafeţele minerale friabile uşor nisipoase se vor întări prin aplicarea Întăritorului de tencuială, Baumit ReCompact
(Timp de întărire de minim 14 zile) sau prin utilizarea grundului de profunzime Baumit MultiPrimer (Timpul de aşteptare
înaintea aplicării stratului de finisaj este de min 12 ore);
Se vor curăţa suprafeţele murdărite, mecanic sau prin spălare cu respectarea timpului de uscare de min. 2-3 zile;
Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale spre exemplu Soluţie antimucegai Bau-
mit FungoFluid (a se vedea fişa tehnică a produsului)
Se vor îndepărta zugravelile cu aderenţă slabă,degradate;
Suprafeţele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor şpăclui cu masele de şpaclu Baumit (ex PutzSpachtel, Duo-
Contact, ProContact, StarContact, openContact) şi se vor arma după caz cu plasă de fibră de sticlă Baumit StarTex.
Suplimentar faţă de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate preliminar cu Baumit
PremiumPrimer/UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore).
În cazul utilizării Masei de şpaclu armată cu fibre Baumit PowerFlex se poate renunţa la stratul de grund.
Aplicare
1 x Grund Baumit PremiumPrimer/UniPrimer (se aplică pe întreaga suprafaţă în mod uniform), sau
2 x Grund Baumit PremiumPrimer/UniPrimer (pe suporturi cu reparaţii, respectiv puternic absorbante cu un timp de
aşteptare între straturi de min. 24 ore)
Grundul Baumit PremiumPrimer/UniPrimer se lasă să se usuce cel puţin de 24 de ore, după care se poate aplica Ten-
cuiala PuraTop.
1 x Tencuială Pura
Tencuiala Pura trebuie amestecată temeinic cu malaxorul înainte de punerea în operă.
Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate o diluare de maxim 1% apă. Tencuiala se aplică manual cu
un fier de glet din oţel inoxidabil sau mecanizat cu o maşină de tencuit pentru tencuieli fine (ex:. Graco RTX 1500, etc).
Aplicarea se face la grosimea granulei şi se drişcuie imediat cu o drişca din material plastic.
A nu se amesteca cu alte produse de finisare. A se lucra uniform şi fără întreruperi.
Indicaţii şi generalităţiTemperatura aerului, materialului şi suportului în timpul preparării şi procesului de priză trebuie să fie de cel putin 5°C şi
maxim 30°C. Faţadele trebuie protejate de acţiunea directă a razelor solare, ploii şi a vântului puternic (prin intermediul
unei plase de protecţie pentru schele). Temperaturile ridicate din timpul verii scurtează timpul de uscare (există riscul de
“ardere” – de evaporare rapidă şi prematură a apei din tencuiala decorativă înaintea începerii procesului de priză).
Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare şi modificarea nuanţelor de cu-
loare. Diferenţele de culoare (pete) sunt mai ales rezultatul unor particularităţi ale stratului suport sau al unei expuneri
neuniforme a faţadelor (umbrele schelei) neuniformităţi ale suportului în ceea ce priveşte gradul de absorbţie şi structura
acestuia respectiv, diverse grade de expunere la intemperii. Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul ace-
leiaşi şarje de producţie. În cazul folosirii produsului din şarje diferite, se recomandă amestecarea acestora în prealabil.
Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conţinutul tencuielii Baumit PuraTop, este posibilă
apariţia unor granule de culoare uşor mai întunecate. Nu este un defect de calitate, ci doar afectarea aspectului vizual de
mică amploare datorat materiilor prime naturale folosite la obţinerea tencuielilor decorative de faţada Baumit. Drişcuirea
excesivă poate produce local o diferenţă de nuanţă de culoare. Aceste diferenţe nu afectează funcţionalitatea sau cali-
tatea produsului.
BAUMIT ROMÂNIA
Fişă tehnică
2/3B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti
03/2018
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Page 3

Indicaţii şi generalităţiAplicarea unui alt finisaj peste tencuiala decorativă Baumit PuraTop, se recomandă după min. 48 de ore de la aplicare
(pentru condiţii climatice temperatura 20°C şi umiditatea aerului 60%). Baumit PuraTop este aditivată corespunzător
contra dezvoltării mucegaiului şi ciupercilor. Astfel se realizează un efect de protejare şi prevenire a apariţiei acestora.
În cazul locuinţelor aflate în condiţii de mediu critice (umiditate peste medie, precipitaţii, în apropierea unui lac/râu, spaţiu
verde, zonă împădurită, copaci şi tufişuri, plante căţărătoare) recomandăm o aditivare suplimentară. Nu se poate garanta
dispariţia definitivă a mucegaiului şi/sau ciupercilor.
Vă rugăm să ţineţi cont de normele de calitate în vigoare care tratează acest subiect, în cadrul Organizaţiei “Grupul
pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante ETICS”. Ca regulă generală în cazul utilizării tencuielilor decorative pe sisteme
termoizolante valoarea coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25.
Datorită inovaţiei Baumit Tehnologia de răcire “Cool Pigments”, această valoare de luminozitate poate fi depăşită. Deo-
arece normele ETICS din prezent au această limitare, trebuie făcută această precizare de diferenţă de valoare clienţilor.
Spre deosebire de determinarea valorii de luminozitate (HBW), care ia în considerare numai o parte din lumina vizibilă,
valoarea TSR (total de reflexie solară) ia în considerare, pe lângă lumina vizibilă, şi lumina UV, invizibilă, din domeniul
infraroşu. Astfel valoarea TSR acoperă întregul spectru solar.
Prin aplicarea valorii TSR (total de reflexie solară), în combinaţie cu pigmenţi speciali Baumit Cool Pigments, care reflectă
lumina soarelui mai bine, şi astfel, se reduce încălzirea solară a faţadei, acum este posibil să se aplice nuanţe închise de
culoare pe suprafeţe mari de sisteme termoizolante Baumit.
Culorile de mai jos se utilizează ca finisaj pe sistemele ETICS numai pe masa de şpaclu în grosime de 5 mm sau masa de
şpaclu Baumit PowerFlex în grosime de 3 mm:
0181, 0191, 0361, 0371, 0372, 0381, 0382, 0391, 0392, 0401, 0402, 0411, 0412, 0421, 0422, 0431, 0432, 0441,
0442, 0511, 0512, 0521, 0522, 0581, 0582, 0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682, 0831,
0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892, 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932,
0971, 0972
Protejarea suprafeţelor adiacente: Suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip
Klinker, piatră naturală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aştepta întări-
rea tencuielii. După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apă.
Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care
urmează a fi folosit.
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.

 

Tencuiala decorativa Baumit Pura Top 25 kg- culori foarte intense

Tencuiala decorativa Baumit Style Top 25 kg- culori foarte intense - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.