Adeziv alb si masa de spaclu Baumit Star Contact White 25 kg

69.00 lei

Adezivi si mase de spaclu pentru sisteme termoizolante – Adeziv alb si masa de spaclu Baumit Star Contact White 25 kg

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, șpăcluirea și înglobarea plasei din fibră de sticlă, a plăcilor termoizolante de fațadă Baumit și a plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP P SF, și ca masă de șpaclu pe beton. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit Star.

Adeziv alb si masa de spaclu Baumit Star Contact White 25 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

Page 1

Baumit
StarContact White
C2TEAdeziv alb şi masă de şpaclu
pentru plăci termoizolante
ProdusAdeziv mineral pulverulent pe bază de ciment alb pentru lipirea, şpăcluirea şi
înglobarea plasei din fibră de sticlă pentru sisteme termoizolante. Produs verificat
conform agrementului tehnic naţional, şi, în sistem, în conformitate cu ETAG 004 –
Ghidul european de agrementare a sistemelor termoizolante.
Element component al sistemelor termoizolante:
Baumit StarSystem
Baumit StarSystem MW
CompoziţieCiment, răşină sintetică, nisipuri, adaosuri.
ProprietăţiAderenţă foarte bună la suport, flexibilitate ridicată, lucrabilitate excelentă, permeabil la vapori,
rezistenţă la şoc foarte bună, impermeabil, cu aplicare uşoară, manuală şi mecanizată.
UtilizareMortar adeziv, pentru interior şi exterior. Pentru lipirea plăcilor termoizolante pentru faţade din
polistiren expandat EPS, polistiren extrudat XPS pentru soclu sau vată minerală. Masă de
şpaclu armată pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Poate fi utilizat şi pentru şpăcluirea
suprafeţelor de beton, tencuielilor decorative organice şi tencuieli minerale.
Date tehniceGranulaţie:1 mm
Conductivitatea termică (λ):0,8W/mK
Densitate:1400 kg/m3
Timp deschis:> 20 min.
Aderenţă pe beton:0,7 N/mm2
Aderenţă pe polistiren:0,09 N/mm2
Clasa de reacţie la foc:A1
Factorul rezistenţei la permeabilitatea
la vapori (μ):50
Consumul de material aplicare manuală:Lipire polistiren cca. 4,0 – 5,0 kg/m2
Şpăcluire polistiren cca. 4,0 – 4,5 kg/m2
Lipire vata minerală cca. 5,0 kg/m2
Şpăcluire vată minerală cca. 7 kg/m2
(nivelare 3,0 kg/m2; şpăcluire armată 4,0 kg/m2)
Necesarul de apă:cca. 5,0 l/25 kg
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul
original, nedesfăcut.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii, sistem de management al calităţii – ISO 9001
calităţiicertificat şi controlul extern al producţiei prin organisme notificate.
LivrareSac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg. Vrac: siloz.
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.
Planeitatea suportului trebuie să corespundă conform normelor în vigoare.
ABATERI STRAT SUPORT ADMISE PE VERTICALĂ ŞI ORIZONTALĂ
Distanţa10 cm1 m4 m10 m≥15 m
Abaterea (valori limită)5 mm10 mm15 mm25 mm30 mm
Notă: Înregistrarea unor valori pentru abaterile de planeitate ale stratului suport peste valorile indicate
necesită modificarea tehnologiei de aplicare a sistemelor termoizolante.
Fişa tehnică Baumit StarContact White, la 08/2015.1/4

Page 2

PrelucrareAmestecare
Se toarnă adezivul pulverulent pentru şpaclu Baumit în apă curată şi se amestecă lent cu
mixerul, apoi se lasă 5 min. timp de maturare, după care se mai amestecă o dată. Timp de
prelucrare: 1,5 ore. Materialul care a început să facă priză nu se mai foloseşte.
Lipire
Aplicare manuală:
Metoda cordon perimetral-puncte: Lipirea se va face cu ajutorul cordonului perimetral şi a
punctelor. Cantitatea de adeziv aplicată este în funcţie de abaterea de planeitate a suportului şi
grosimea stratului de adeziv (cca. 1 cm până la 2 cm), astfel încât suprafaţa de contact la
suport să fie de min. 40%. În jurul marginilor plăcii se va face un cordon perimetral cu lăţime de
5 cm, iar în mijlocul plăcii se vor aplica 3 puncte de lipire de dimensiunea unei palme.
Neplaneităţile de până la +/-10 mm pot fi preluate de stratul de adeziv, grosimea maximă a
stratului de adeziv este de 2 cm.
Metoda de lipire continuă: Pe suporturi plane adezivul poate fi aplicat continuu, cu şpaclul cu
dinţi de 10 mm, direct pe placa termoizolantă. În acestcaz se pot prelua abateri de planeitate
ale suportului până la max. 5 mm.
Aplicare mecanizată:
Aplicarea adezivului se execută cu pistolul direct pe placa termoizolantă sau prin metoda
continuă, sub forma de cordon cu o lăţime de 5 cm şi o distanţă de 10 cm pe stratul suport
conform schiţei de mai jos:
În acest timp trebuie să se acorde atenţie ca montarea plăcilor termoizolante să se execute
rapid în adezivul proaspăt. Trebuie să fie prevenită formarea pojghiţei. Suprafaţa de contact este
de minim 60% ceea ce conduce la un consum de cca. 6 kg/m2.
Notă: Prealabil, plăcile de vată minerală se recomandă a fi şpăcluite presat pe faţa ce urmeaza a fi lipită pe zona de contact
cu adezivul.
Şpăcluire
Armarea suprafeţei în cazul sistemului de termoizolare cu plăci EPS:
Adezivul pentru şpaclu StarContact White se aplică cu un şpaclu cu dinţi de 10 mm. În proaspăt
se înglobează plasă de fibră de sticlă, fără să facă cute, în fâşii verticale, de sus în jos, cu o
suprapunere de 10 cm a fâşiilor. Plasa trebuie să fie acoperită cu StarContact White minim 1
mm (în zona de suprapunere minim 0,5 mm, max. 3 mm). După înglobarea plasei se face în
proaspăt şpăcluirea şi netezirea suprafeţei. Nu se recomandă o gletuire exagerată. Urmele de la
fierul de glet se vor nivela după ce materialul este semiîntărit. Posibilităţile de poziţionare a
plasei din fibră de sticlă în corelaţie cu grosimea nominală a masei de şpaclu sunt prezentate în
tabel.
Este interzisă montarea plasei direct pe placa termoizolantă şi apoi şpăcluirea. La colţurile
ferestrelor şi uşilor,înainte de armarea generală se va executa o armare diagonală cu ştraifuri de
plasă de fibră de sticlă Baumit dimensiuni de cca. 20×40 cm.
După aplicarea stratului de masă de şpaclu armată se interzice aplicarea unui strat de nivelare
suplimentar de masă de şpaclu nearmată. În cazul în care este necesar a se corecta
planeitatea suprafeţei se va aplica un nou strat de masă de şpaclu armat conform indicaţiilor
de mai sus.
Dacă aplicarea stratului de masă de şpaclu nu s-a facut în termen de două săptămâni după
lipirea plăcilor EPS este necesar ca plăcile să se şlefuiască din nou.
Fişa tehnică Baumit StarContact White, la 08/2015.2/4

Page 3

PrelucrareArmarea suprafeţei în cazul sistemului de termoizolare cu plăci din vată minerală:
Pe plăcile de vată minerală, lipite şi dibluite, pentru asigurarea unei grosimi constante a masei
de şpaclu armate este necesar a se aplica un strat de egalizare în grosime de cca 2 mm. După
un timp de aşteptare de 2-3 zile se aplică stratul de masă de şpaclu armat. Adezivul pentru
şpaclu StarContact White se aplică cu un şpaclu cu dinţi de 10 mm. În proaspăt se înglobează
plasă de fibră de sticlă, fără să facă cute, în fâşii verticale, de sus în jos, cu o suprapunere de
10 cm a fâşiilor. Plasa trebuie să fie acoperită cu StarContact White minim 1 mm (în zona de
suprapunere minim 0,5 mm, max. 3 mm). După înglobarea plasei se face în proaspăt
şpăcluirea şi netezirea suprafeţei. Nu se recomandă o gletuire exagerată. Urmele de la fierul de
glet se vor nivela după ce materialul este semiîntărit. Posibilităţile de poziţionare a plasei din
fibră de sticlă în corelaţie cu grosimea nominală a masei de şpaclu sunt prezentate în tabel.
Este interzisă montarea plasei direct pe placa termoizolantă şi apoi şpăcluirea. La colţurile
ferestrelor şi uşilor, înainte de armarea generală, se va executa o armare diagonală cu ştraifuri
de plasă de fibră de sticlă Baumit cu dimensiuni de cca. 20×40 cm. După aplicarea stratului de
masă de şpaclu armatp se interzice aplicarea unui strat de nivelare suplimentar de masă de
şpaclu nearmată. În cazul în care este necesar a se corecta planeitatea suprafeţei se va aplica
un nou strat de masă de şpaclu armat conform indicaţiilor de mai sus.
A se avea în vedere „Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante Baumit”.
Grosime
nominală (mm)
Grosime
minimă (mm)
Grosime
maximă1)(mm)
Poziţia plasei din
fibră de sticlă
32≥2,5Central
54≥4,5Treimea exterioară
1) Medie a unui eşantion reprezentativ (cel puţin 5 valori individuale) în stare uscată
Aplicarea mecanizată:
Adezivul pentru şpaclu StarContact White se poate aplica cu orice maşina de tencuit uzuală (Ex
PFT G4) cu utilizarea unui şnec corespunzător.
Lungimea maximă a furtunului: 20 m.
Reglarea apei trebuie adaptată la circumstanţele de la faţa locului (maşina de tencuit, furtunul,
presiunea apei etc.)
Şpăcluire pe Beton, Tencuieli decorative organice şi Tencuieli minerale
Prelucrarea suporturilor din beton: se va curăţa suprafaţa foarte bine (cu jet de apă sub
presiune) şi se îndepărtează decofrolul.
Prelucrarea suporturilor din tencuieli decorative organice: trebuie să aibă o aderenţă bună la
suport şi să fie rezistentă la saponificare.
Prelucrarea suporturilor din tencuieli var-ciment: se curăţă după caz.
Indicaţii şiTemperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză
generalităţitrebuie să fie de cel puţin 5oC şi maxim 35oC . Faţadele trebuie protejate de acţiunea directă a
razelor solare, a ploii şi a vântului puternic prin intermediul plasei de protecţie pentru faţade.
Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare.
Este foarte important ca înainte de aplicarea tencuielii decorative, masa de şpaclu să fie lăsată la
uscat minim 2-3 zile2)şi să aibă o uscare uniformă, adică faţada să nu aibă pete umede –
întunecate. Funcţie de grosimea masei de şpaclu se recomandă timp de uscare 1 zi/1 mm grosime.
2) În condiţii de temperatură de +20oC şi o umiditate relativă a aerului <70%. Condiţiile climatice nefavorabile pot modifica
timpul de priză.
Sistemul Baumit Star cu plăci termoizolante din EPS poate fi proiectat şi executat ca şi sistem ETICS
Sistem Lipit – conform ETAG 004 pe suporturi compatibile cu lipirea, zidării noi, pentru înălţimi până
la 25 ml la clădiri aflate în zone urbane (Tip amplasament II). Pentru suporturile dificile pentru lipire,
beton, tencuieli vechi este necesară utilizarea ancorelor StarTrack sau a diblurilor. Pentru mai multe
informaţii a se consulta Ghidul de punere în operă Baumit.
Dibluirea
Dacă este necesară dibluirea, atunci aceasta se poate realiza după minim 24 de ore de la lipirea
plăcilor termoizolante. În acest sens a se consulta normele tehnice specifice în vigoare. Capetele
diblurilor se şpăcluiesc cu acelaşi material sau se montează capacele specifice.
Informaţii suplimentare se găsesc în Ghidul de punere în operă a sistemelor termoizolante pentru
faţade Baumit.
Fişa tehnică Baumit StarContact White, la 08/2015. 3/4

Page 4

FinisajeTencuiala Baumit NanoporTop cu grundul Baumit PremiumPrimer
Tencuiala Baumit SilikonTop cu grundul Baumit PremiumPrimer
Tencuiala Baumit SilikatTop cu grundul Baumit UniPrimer
Tencuiala Baumit GranoporTop cu grundul Baumit UniPrimer
Tencuiala Baumit StyleTop cu grundul Baumit UniPrimer
Tencuiala Baumit CreativTop cu grundul Baumit UniPrimer
Tencuiala Baumit MosaikTop cu grundul Baumit UniPrimer
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de
cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă
cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare
şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit StarContact White, la 08/2015.4/4

Adeziv alb si masa de spaclu Baumit Star Contact White 25 kg

Adeziv alb si masa de spaclu Baumit Star Contact White 25 kg - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.