Adeziv flexibil rapid clasa C2FTES1 Baumacol FlexSpeed 25 kg

106.00 lei

Adezivi pentru gresie si faianta – Adeziv flexibil rapid clasa C2FTES1 Baumacol FlexSpeed 25 kg

Adeziv flexibil rapid de clasă C2 FTE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă şi îngheţ, netoxic, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală şi artificială, plăcuţe mozaic supuse la sarcini statice şi termice mari la interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, spaţii comerciale, terase, piscine, spaţii umede, fatade etc. Se foloseşte şi la lipirea “placă peste placă”. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni mari peste 2500 cm2 din grupele I-interior/exterior, II şi III. Inclusiv pentru lipirea placajelor subţiri. Se poate chitui după 3 ore şi supuse traficului pietonal uşor după 4-6 ore.

Adeziv flexibil rapid clasa C2FTES1 Baumacol FlexSpeed 25 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

Page 1

Baumit
Baumacol FlexSpeed
C2FTEAdeziv flexibil rapid
S1
ProdusAdeziv flexibil rapid, în pat subţire, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă şi
îngheţ, clasa C2FTE S1 – conform SR EN 12004.
CompoziţieCiment special, nisip fin, adaosuri, aditivi.
UtilizareLa interior şi exterior, pereţi şi pardoseli, pentru lipirea placajelor ceramice de toate tipurile
inclusiv gresie porţelanată, plăci din piatră naturală şi artificială închise la culoare, etc., placaje
cu absorbţia de apă din grupele Ia, Ib, II şi III, conform SR EN 14411:2007, optim pentru
placaje de dimensiuni mari (ex. S >2500 cm2) se poate utiliza si la placaje subtiri (ex.: grosimi
>3 mm). Lipirea placajelor ceramice în spaţii comerciale, terase, piscine, faţade, spaţii umede
pe pardoseli încălzite, peste hidroizolaţii, pe plăci ceramice existente.
Se recomandă în special pentru:
– Reparaţii rapide în zone intens circulate care urmează să fie puse în funcţiune rapid cum ar fi
spaţii comerciale, supermarketuri, showroom-uri, spaţii de acces în cladiri, pasaje pietonale.
– Reparaţii sau montaj rapid al placajului în spaţii industriale, camere frigorifice sau piscine.
– Reparaţii sau montaj rapid la lucrări noi şi renovări efectuate în spaţii rezidenţiale.
Date tehniceGranulă maximă0,6 mm
Consistenţăpulbere
Culoaregri
Necesar apăcca. 5 l / sac
Timp de maturare3 minute
Timp de punere în operăcca. 45 min.
Timp deschiscca. 30 minute
Timp de corecţiecca. 5 minute
Grosime stratmax. 5 mm
Temperatura de lucru+5oC – +30oC
Chituirea rosturilordupă 3 ore
Supus traficului pietonal uşordupă 4-6 ore
Apt pentru exploatarecca. 24 ore
Consumcca. 3 kg/m2, funcţie de tipul şi dimensiunile
placajului ceramic, rugozitatea stratului suport
şi de tipul gletierei
În funcţie de dimensiunea placajului ceramic, recomandăm a se utiliza următoarele tipuri de
gletiere pentru a avea o acoperire corespunzătoare cu adeziv pe spatele plăcii:
Dimensiune
placă (cm)
Dimensiune dinţi
gletieră (mm)
Consum Baumacol
FlexTop (kg/m2)*
10×1041,6
15×1562,0
25×2582,5
35×35103,0
*) Consumul este orientativ pe suporturi netede şi acoperirea cu adeziv în proporţie de 65%.
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original,
nedesfăcut.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 12 004, sistem de management
calităţiial calităţii – ISO 9001 certificat.
Fişa tehnică Baumit Baumacol FlexSpeed, la 05/2016. 1/3

Page 2

LivrareSac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie uniform, neted, nedeformabil, uscat, neîngheţat, stabil, rezistent şi curat,
fără urme de praf, moloz, pete de ulei, grăsimi, decofrol, părţi friabile.
Se aplică pe:
– tencuieli var-ciment cu respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime;
– tencuieli de ipsos cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund şi respectarea timpului de uscare
de 10 zile/cm grosime;
– gips carton cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund;
– şape de ciment cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate
maximă admisibilă 2,5%);
– şape de ipsos cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund cu respectarea timpului de uscare de
28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 0,5%);
– placaje ceramice existente;
– peste hidroizolaţii;
– pe pardoseli încălzite;
– lipirea placajelor la piscine (umplerea piscinei se va face după cel puţin 5 zile de la lipirea
placajului);
– beton, zidărie BCA cu o tencuială în strat subţire în prealabil sau mortare de nivelare, hidroizolaţii;
– terase;
– faţade.
Nu se utilizează la lipirea:
– pe suporturi din metal, plastic, cauciuc, PVC, linoleum, sticlă, lemn, plăci compozite de lemn;
– pe suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracţia;
– hidroizolaţiilor pe bază de bitum.
Pregătire strat suport
Corectare şi nivelare (după caz):
– Mortar de nivelare (realizat cu minim 12 de ore înaintea aplicării)
– Şapă autonivelantă (cu respectarea timpului de uscare)
Neregularităţile până la 5 mm pot fi reparate cu Baumacol FlexSpeed cu 12 ore înaintea placării.
Amorse (după caz):
– Baumit Grund – suporturi absorbante (suprafaţa umezită îşi schimbă culoarea, cum ar fi
tencuieli şi şape de ciment vechi, poroase)
– Baumit Supergrund – suporturi neabsorbante (suprafaţa umezită nu îşi schimbă culoarea)
Amestecare
În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turaţie redusă, cca 3 minute, până se
obţine un amestec omogen, fără aglomerări. Apă de amestecare: cca 5 litri de apă la 1 sac de
25 kg de adeziv Baumacol FlexSpeed. Pentru malaxare se va utiliza un mixer cu max 500 rpm.
După amestecare lăsaţi produsul pentru un timp de maturare 3 min, după care se reamestecă
pentru a obţine un mortar cu o lucrabilitate bună şi proprietăţi tixotropice ridicate.
Se va prepara de fiecare dată materialul într-un vas ce nu conţine material preparat anterior, nu
este permisă amestecarea cu material preparat anterior.
Aplicare
Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport continuu cu partea netedă a gletierei
cu dinţi care ulterior se striază cu partea dinţată a gletierei până se obţine un aspect uniform
adăugând material atunci când este necesar.
Placajul ceramic trebuie montat în adezivul proaspăt în cadrul timpului deschis (open time) şi
poziţionat printr-o uşoară mişcare de glisare şi prin exercitarea unei presiuni suficiente asupra
plăcii, obţinând astfel o lipire optimă.
Se va urmari ca spatele plăcilor ceramice să fie acoperit cu adeziv în proporţie de minim 65 %
atunci când montajul se execută la pereţi sau pardoseli cu trafic uşor la interior.
Fişa tehnică Baumit Baumacol FlexSpeed, la 05/2016. 2/3

Page 3

PrelucrareLa exterior în zonele cu umiditate permanentă (băi, grupuri sanitare), precum şi în cazul
solicitărilor mecanice mari, trafic intens, se recomandă utilizarea unui procedeu combinat
în două etape aplicându-se concomitent adeziv pe stratul suport şi pe placă iar procentul
de acoperire cu adeziv pe spatele plăcii in proportie de minim 90% rezultând un consum
de 4-6 kg/m2.
Pentru lipirea plăcilor cu dimensiuni mai mari de 900 cm2(30×30 cm) şi aplicarea
placajelor pe faţade se recomandă aplicarea adezivului atât pe placa ceramică cât şi pe
stratul suport aplicare în tehnică dublă detaliată mai sus.
Pentru tipuri de suporturi şi placaje ce nu au fost indicate în fişa tehnică a produsului,
este necesară realizarea unei suprafeţe de probă cu determinarea aderenţei.
Rosturi rigide – rosturi între placaje
Lăţimea rostului recomandat va fi de minim 3 mm la interior, minim 4 mm la
exterior, iar în cazul placajelor de dimensiuni mari peste 30×30 cm (S=900 cm2) va
fi de minim 5 mm.
Rosturile vor fi chituite după 3 ore.
Mortarul proaspăt în exces se va curăţa cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.
Plăcile de gresie sau faianţă nu se vor monta etanş.
În cazul lipirii placajelor la faţade pe sisteme termoizolante se va respecta tehnologia de
montare specifică, placarea se va face cu rost de cel putin 6% din suprafaţa placată, iar
dimensiunea placajului 900 cm2(30×30 cm).
Pentru alte tipuri de placaj ceramic şi alte tipuri de suporturi vă rugăm să contactaţi
Departamentul Tehnic Baumit România.
Rosturi elastice
Se vor practica rosturi elastice realizate cu profile de rost, mastic siliconic sau
poliuretanic la suprafeţe de 40 m2în cazul pardoselilor neîncălzite, în cazul pardoselilor
încălzite la suprafeţe de 15 m2 , iar în cazul elementelor liniare (ex. holuri) la 15 ml.
Rosturile din stratul suport se vor păstra atât în adeziv cât şi la nivelul plăcilor.
La aplicarea placajelor pe faţadă este necesară realizarea de rosturi elastice din
silicon în cazul suprafeţelor mari placate. Lăţimea rosturilor trebuie realizată pentru
fiecare clădire în parte.
Dispunerea rosturilor elastice trebuie realizată conform proiectului. Cele prezentate
mai sus sunt cu titlul de recomandare.
Indicaţii şiLucrările vor fi executate în condiţii uscate, la o temperatură a materialului aerului şi a
generalităţisuportului de min. 5°C şi max. 30°C. Trebuie respectate prevederile din normele şi
normativele în vigoare, precum şi cele din fişa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte
suportul. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întarzie, iar temperaturile ridicate,
accelerează priza şi întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale. Suprafeţele proaspăt
placate la exterior se vor proteja cel puţin 24 de ore de acţiunea directă a soarelui /
precipitaţiilor şi cel puţin 72 de ore de îngheţ.
Înainte de lipirea placajului, plăcile nu trebuie îmbibate în apă.
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de
drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele
nu absolvă cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit
cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit Baumacol FlexSpeed, la 05/2016.3/3

Adeziv flexibil rapid clasa C2FTES1 Baumacol FlexSpeed 25 kg

Adeziv flexibil rapid clasa C2FTES1 Baumacol FlexSpeed 25 kg - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.