Sapa fluida de interior C30-F6 Baumit Alpha 3000 40 kg

60.00 lei

Sapa grosiera si autonivelanta – Sapa fluida de interior C30-F6 Baumit Alpha 3000 40 kg

Sapa pe baza de sulfat de calciu, predozata, fluida (EN 13813 – CA C30 F6) cu aplicare manuala si mecanizata. Poate fi utilizata ca sapa glisanta, flotanta si ca sapa in aderenta. Recomandata in special la sistemele de incalzire in pardoseala. Grosimea minima de aplicare 20 mm (grosimea minima se stabileste in functie de sistemul de pardoseala).

Disponibil pentru precomandă

Sapa fluida de interior C30-F6 Baumit Alpha 3000 40 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

 

Baumit
Alpha 3000
Şapă fluidă de interior C30-F6
ProdusMortar uscat predozat pentru şapă pe bază de sulfat de calciu, pentru aplicare
manuală şi mecanizată în tehnică fluidă.
CompoziţieLiant pe bază de sulfat de calciu, nisipuri, adaosuri.
ProprietăţiŞapa Baumit Alpha 3000 se distinge prin tendinţa sa foarte redusă de contracţie (este
posibilă realizarea de suprafeţe mari fără rosturi de contracţie), lucrabilitate ușoară
(proprietăţi de curgere foarte bune), domeniu extins de aplicare şi prin planeitatea
suprafeţei. Este recomandată pentru încălzirea prin pardoseală (acoperire perfectă a ţevii).
UtilizarePoate fi utilizată ca şapă flotantă(pe strat de izolaţie termică/acustică), şapă glisantă
(pe folie de polietilenă), ca şapă în aderenţă sau la sisteme de încălzire în pardoseală
fără alte adaosuri de aditivi suplimentari. Nu este permisă expunerea prelungită la
umiditate ridicată a produsului Baumit Alpha 3000, de aceea nu este adecvat pentru
spaţii cu o solicitare de umiditate W 4 conform standardului ÖNORM B 2207 (de ex.
spălătorii, bucătării mari de cantine, instalaţii cu duşuri în spaţii industriale şi
nerezidenţiale, piscine, etc.).
Date tehniceGranulaţia maximă:≤ 4 mm
Rezistenţa la compresiune (28 zile):≥ 20 N/mm2
Rezistenţa la încovoiere (28 zile):≥ 6 N/mm2
Coeficientul de conductivitate termică λ:aprox. 1,4 W/mK
Densitatea aparentă în stare deshidratată:aprox. 1950 kg/m3
Necesar de apă:cca. 16% (6,4l/sac 40 kg)
Dilatare:max. 0,1 mm/m
Contracţie:max. 0,1 mm/m
Clasa de rezistenţă:E300 F conf. standardului ÖNORM B 3732
CA-C30-F6 conf. standard european EN 13813
Consum de material:aprox. 18,5 – 19 kg / m2 / cm
Grosimi ale stratului:
Şapă în aderenţă (direct pe statul suport)20-80 mm
Şapă glisantă (pe folie de separaţie 0,1 mm grosime)30-80 mm
Şapă flotantă (pe strat de izolaţie termică/acustică, încărcări uşoare ≤2 KN/m2)35-80 mm
Şapă pentru pardoseli cu încălzire35 mm peste conducte
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original,
nedesfăcut. În siloz: se poate depozita uscat timp de 3 luni.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13 813, sistem de management
calităţiial calităţii – ISO 9001 certificat.
LivrareSac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
În vrac însilozat
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie portant uniform, nivelat, uscat, neîngheţat, stabil, rezistent şi curat,
conform normelor în vigoare.
Fişa tehnică Baumit Alpha 3000, la 10/2015.1/4

Page 2

Indicaţii pentru stratul suport:
Prelucrare
Şapă în aderenţă
Stratul suport trebuie să fie absorbant, curat, fără resturi de mortar, lapte de ciment întărit şi
eflorescenţe se îndepărtează zonele friabile prin şlefuire şi se curăţă praful.
Umiditatea reziduală a pardoselilor de bază trebuie să fie ≤ 2,5%.
Este necesară amorsarea prealabilă cu Baumit Grund şi respectarea timpului de uscare de
cca 15 minute. La contactul dintre pardoseală şi pereţi se vor monta benzi marginale.
Şapă glisantă (pe folie de separaţie)
Se utilizează la suporturile uleioase sau acolo unde sunt necesare măsuri de etanşare (ex.
pardoseli de lemn). Înainte de aplicarea foliei de separaţie, stratul suport se curăţă mecanic
(resturi de mortar, părţi care se desprind, care ar putea afecta folia de separaţie) şi se închid
fisurile. La contactul dintre pardoseală şi pereţi se vor monta benzi marginale. La pardoselile în
contact cu solul (încăperi fără subsol) este necesară o hidroizolaţie orizontală corespunzătoare.
Şapă flotantă
La partea inferioară a pereţilor se vor monta întâi benzi marginale după care se vor monta
plăcile fono/termoizolante specifice utilizarii la pardoseli. Plăcile termoizolante se acoperă cu o
folie din polietilenă cu suprapunere de 10 cm la îmbinări pentru a evita pătrunderea
materialului la plăcile termoizolante.
Şapă pentru pardoseli încălzite
Turnarea şapei se va face în două etape. Primul strat se va aplica până la acoperirea
elementelor de încălzire (tangenta superioară a conductelor) iar cel de-al doilea strat se va
aplica în grosimi de minim 35 mm (incluzând colierele de prindere a elementelor). Se va
verifica ancorarea fermă a elementelor de încălzire de stratul suport.
În cazul sistemelor de încălzire prin pardoseală, înainte de turnarea şapei, se verifică instalaţia;
în timpul turnării şapei trebuie ca elementele de încălzire să fie umplute cu apă sub
presiune.
Detalii suplimentare privind sistemele de pardoseală realizate cu sapa Baumit Alpha 3000 se
pot găsi în Ghidul de punere în operă a şapelor Baumit sau apelând la Serviciul Tehnic.
Punere în operă:
Malaxarea şi transportul şapei fluide de ipsos Alpha 3000, atunci când este livrată la siloz se
va face numai cu pompa specială conectată la siloz. În cazul utilizării produsului la sac,
aplicarea se poate face mecanizat cu maşina de tencuit PFT G4 sau PFT G5c, cu adaptările
corespunzătoare (rotor-stator D8-1,5 şi R 7-1,5). Se va utiliza numai apă curată.
Testarea consistenţei şapei
Testarea se va face pe o suprafaţă plană, neabsorbantă (folie) cu o doză de verificare de 1,3 l.
Măsuratoarea va începe la 2 minute de la atingerea timpului de curgere. Diametrul trebuie să
fie cuprins între 40-45 cm.
După turnare şapa se va nivela cu ajutorul cadrului de nivelare printr-o usoara vibrare cu
mişcări verticale.
Baumit Alpha 3000 nu este adecvată pentru utilizarea în zona exterioară și în spații cu
solicitare de către umiditate W4 conform standardului ÖNORM B 2207 (de ex. spălătorii,
instalații de dușuri in spatii nerezidentiale, etc.).
Adăugarea de aditivi pe șantier:
Pentru a se asigura să nu se producă modificări cu efect negativ ale proprietăților șapei (se
referă atât la mortarul proaspăt, cât și la produsul finit), prin adăugarea pe șantier a aditivilor
(de exemplu acceleratori), înainte de utilizarea lor se va executa obligatoriu o verificare a
aptitudinii. Executantul poartă întreaga răspundere privind adăugarea oricărui tip de aditiv.
Perioadă de protecție:
În timpul executării șapei și în cursul perioadei de protecție de 1 zi, șapa Baumit Alpha 3000
trebuie să fie protejată contra deshidratării premature.Trebuie să fie evitați curenții de aer și
expunerea la radiația solară directă.
Fişa tehnică Baumit Alpha 3000, la 10/2015. 2/4

Page 3

Circulabilă de către persoane; Întărire totală (încărcarea la capacitatea totală)
Prelucrare
Este circulabilă de către persoane după 1 zi, poate fi încărcată parţial după 2 zile şi poate fi
încărcată la capacitatea totală după 5 de zile.
Uscarea:
Pentru a se obţine o uscare favorabilă şi rapidă, după terminarea perioadei de protecţie,
trebuie să fie asigurată o ventilare intensă (optim prin aerisire suficientă, vezi Fişa tehnică
capitolul privind ”Uscarea şapelor”).
O ventilare intensă trebuie să fie executată începând după o zi de la turnarea şapei Baumit
Alpha 3000. Amânarea ventilării provoacă o întârziere considerabilă a uscării. Efectul de
deshidratare/uscare este intensificat prin încălzirea încăperilor.
Condiţiile nefavorabile (de ex. condițiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu
ploi de durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei, pot prelungi considerabil durata
deshidratării.
Şapa cu sisteme de încălzire în pardoseală:
La şapele cu încălzire, pentru favorizarea deshidratării/uscării optime, trebuie să fie
început procesul de încălzire cel mai devreme la 3 zile şi cel mai târziu la 5 zile după
turnarea* şapei Baumit Alpha 3000. În cazul condiţiilor de temperatură nefavorabile
(+5°C până la +15°C), începerea deshidratării este întârziată. A se vedea protocolul de
încălzire conform standardului ÖNORM B 2242-2 şi descrise ulterior la capitolul Sisteme
de încălzire în pardoseală.
* Procesul de punere în funcţiune a instalaţiei de încălzire în pardoseală se poate realiza şi la
un moment ulterior, dar trebuie să fie terminat totdeauna înainte de acoperirea pardoselii cu
stratul final.
Temperatura maximă de alimentare conform standardului ÖNORM B 2242 – partea 1, 2 şi 4
până la 7.
Şapele Baumit se disting prin indici foarte buni de conductibilitate termică, prin care este
asigurată o transmitere rapidă a căldurii de la conductă la suprafaţa finită a pardoselii.
Şapele Baumit Alpha sunt recomandabile mai ales pentru șape cu sisteme de încălzire în
pardoseală fiindcă ele învelesc perfect ţevile de încălzire a pardoselii, datorită structurii lor
compacte şi a capacităţii excelente de curgere, realizând astfel un contact optim între şapă şi
ţeava de încălzire.
Rezistenţe – aderenţă la tracţiune pe stratul de şapă:
Prin respectarea instrucţiunilor pentru turnare şi pentru prelucrarea ulterioară,) şi a
instrucţiunilor din Fişele tehnice (consistenţa corectă / gradul de răspândire corect, fără
umezire excesivă, vibrare corespunzătoare, respectarea perioadelor de protecţie/a perioadei de
expunere la circulaţie de către persoane / a încărcării la capacitatea totală, prin prevenirea
murdăririi ulterioare a suprafeţei şi a deteriorărilor mecanice în timpul lucrărilor succesive, etc.),
se obţin de regulă rezistenţe de aderenţă la tracţiune > 1,0 N/mm2.
Dacă se produc abateri faţă de directivele pentru prelucrare prescrise, rezultă valori reduse ale
aderenţei şi trebuie să se execute remedierea! Rezistenţele – aderenţă la tracţiune pe stratul
de şapă indicate se obţin numai după uscare şi atingerea nivelului de maturitate pentru
acoperire.
Înaintea aplicării unui strat de acoperire ulterior, suprafaţa şapei pe bază de sulfat de calciu
trebuie să fie tratată în prealabil cu un produs de egalizare a absorbţiei, respectiv de
grunduire. Acesta trebuie să fie compatibil cu stratul de acoperire ulterior.
Înainte de utilizarea produselor de nivelare (maselor de nivelare, şape autonivelante etc.), sau
a adezivilor pe bază de ciment cu întărire rapidă, este necesară consultarea indicaţiilor
producătorului acestor produse pentru utilizarea pe straturile suport pe bază de sulfat de
calciu.
Se recomandă în cazul utilizării adezivilor pentru placaje ceramice Baumit Baumacol
amorsarea suprafeţei cu amorsa Baumit Grund.
Se recomandă în cazul utilizării adezivilor pe bază de apă în diverse aplicaţiiamorsarea
suprafeţei cu amorsa Baumit Grund.
Şapa poate fi acoperită când umiditatea reziduală este = 0,5% la staturile permeabile la
vapori, iar în cazul straturilor impermeabile la vapori (ex. Covor PVC) umiditatea reziduală
trebuie să fie = 0,3 %.
Fişa tehnică Baumit Alpha 3000, la 10/2015.3/4

Page 4

Zone cu expunere intensă la umezeală:
Prelucrare
În cazul pardoselilor cu scurgeri de necesitate, accidentale (nu servesc la evacuarea regulată,
respectiv continuă a apei) pot fi executate cu şapă fluidă pe bază de sulfat de calciu, suprafaţa
pardoselii trebuie să fie prevăzută cu o hidroizolaţie.
În cazul pardoselilor cu evacuarea regulată, respectiv continuă a apei (duşuri la nivelul
pardoselii), aceste zone trebuie să fie separate constructiv de şapa fluidă pe bază de sulfat de
calciu, pentru ca aceasta să fie protejată faţă de solicitarea de către umiditatea persistentă.
Datele privind silozurile de pe şantier:
Racordurile necesare pentru silozurile de pe şantier:
Curent electric: 380 V, 25 A
Apă: minim 3 bar, racord 3/4 ţoli
Calea de acces: trebuie să fie liber continuu accesul cu autocamioane grele
Suprafeţe de montare a silozurilor: minim 3 x 3 m pe teren cu capacitate portantă
Datele privind dimensiunile şi greutăţile silozurilor noastre şi ale autovehiculelor de instalare se
pot prelua din fişa tehnică a silozului.
Rosturi
Rosturile se vor executa conform proiectului Planului de rosturi.
Recomandări
Rost structural – rosturile din stratul suport trebuie continuate şi în şapă.
Rost marginal – la contactul cu pereţii se realizează rostul perimetral şi în dreptul elementelor
verticale (stalpi,lamele) prin montarea benzi marginale din polietilenă expandată de min 4 mm
grosime.
Rost de dilatare la şape în aderenţă sau glisante
Se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea după întărirea acesteia (24h).
Se pot realiza într-o singură aplicare (turnate) suprafeţe mari până la 800 mp fără rosturi dacă
suprafaţa încăperii este pătrată sau dreptunghiulară cu un raport de lungime-lăţime de maxim
3:1, benzile perimetrale au o grosime ≥ 10 mm iar stratul de finisare al pardoselii este unul
de tip flexibil. În cazul unui strat de finisaj de tip rigid se va ţine cont recomandările specifice
acestuia. În zona uşilor şi în zona de separaţie între pardoseli încălzite şi neîncălzite se prevăd
rosturi.
Rost de dilatare la şape cu sisteme de încălzire în pardoseală
Se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea după întărirea acesteia (24h).
Se pot realiza suprafeţe într-o singură aplicare (turnate) până la 400 mp. Sunt necesare rosturi
în cazul suprafeţelor mai cu o diagonală mai mare de 10 ml şi atunci când încălzirea nu este
uniformă pe suprafaţă. Sunt necesare şi în dreptul golurilor de uşi la camere cu raport
disproporţionat lungime/lăţime, camere în formă de U sau L.
Indicaţii şiTemperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză
generalităţitrebuie să fie de cel puţin 5oC şi max. 30oC. Atenţie: La temperaturi înalte pot interveni
perioade de priză şi de întărire mai scurte.
Pentru accelerarea timpului de uscare se recomandă ca la 24 de ore după turnare suprafaţa
şapei să fie şlefuită. În situaţia finisajelor de pardoseală lipite (parchet lipit adezivi placaje
ceramice etc) se recomandă şlefuirea înaintea aplicării amorsei specifice.
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit Alpha 3000, la 10/2015. 4/4

Page 5

Sisteme de încălzire prin pardoseală –
protocol de încălzire pentru şapă
Baumit Alpha 3000,
conform standardului B 2242-2
Încălzirea serveşte la uscarea/deshidratarea mai rapidă a şapei şi la detensionarea în placa şapei, de aceea
chiar şi o şapă care este uscată natural, trebuie să fie încălzită înaintea acoperirii. Timpul pentru uscare
depinde de grosimea şapei, temperatura de alimentare, condiţii atmosferice şi ventilare. În timpul uscării şi
încălzirii şapei trebuie să fie asigurată o ventilare suficientă a locului turnării (vezi Fişa tehnică informativă
Baumit pentru deshidratarea şapelor).
La şapele cu încălzire, pentru favorizarea deshidratării/uscării optime, trebuie să fie început procesul de
încălzire cel mai devreme la 3 zile şi nu mai mult de 5 zile după turnarea* şapei Baumit Baumit Alpha 3000.
Temperatura de alimentare iniţială trebuie să fie aproximativ egală cu temperatura suprafeţei şapei, dar minim
+ 15 °C şi trebuie să fie menţinută timp de o zi, apoi să fie mărită în etape zilnice de câte 5 °C, până la
realizarea temperaturii maxime de alimentare (max 55 °C!!). Această temperatură maximă de alimentare
trebuie să fie menţinută până când timpul de încălzire (timpul de ridicare a temperaturii şi timpul de menţinere
şi de răcire) însumează minim 11 zile. Răcirea temperaturii trebuie să fie realizată în etape zilnice de câte 10
°C.
* Procesul de încălzire se poate realiza şi după această perioadă, dar trebuie să fie executat totdeauna
înainte de acoperirea pardoselii.
În cazul acoperirilor pardoselilor cu finisaje de tip barieră de vapori (ex. linoleum etc.) şi la pardoseli din lemn,
după terminarea primului proces de încălzire şi după răcirea timp de trei zile (Important: sistemul de încălzire
trebuie să fie răcit până la temperatura mediului ambiant), se va ridica din nou temperatura până la
temperatura maximă de alimentare şi aceasta va fi menţinută timp de 24 de ore. La acest al doilea proces de
încălzire, ridicarea temperaturii şi răcirea nu trebuie să fie executate în faze.
După procesul descris de ridicare a temperaturii, nu este garantat că şapa a ajuns la conținutul de umiditate
necesar pentru pentru acoperire, de aceea măsurătorile de umiditate cu higrometrul cu carbură de calciu sunt
obligatorii.
(Formularele specifice trebuie să fie completate de către antreprenorul construcţiei, respectiv arhitect şi se vor
preda la timp către firmele specializate).

Page 6

Sisteme de încălzire prin pardoseală –
protocol de încălzire pentru şapă
Baumit Alpha 3000,
conform standardului B 2242-2
Proiectul construcţiei: __________________________________________________________________________
Firma care execută şapa: _______________________________________________________________________
Sistemul de încălzire prin pardoseală: _____________________________________________________________
Înainte de turnarea şapei:
1. a) Au fost indicate punctele de măsurare pentru măsurătorile de umiditate cu higrometrulcucarburăde
calciu
danu
b) Temperatura minimă de alimentare reglată de _____ °C este prezentă de la data de__________________
c) Începerea lucrărilor pentru şapă la: ____________________________
d) Terminarea lucrărilor pentru şapă la: ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
După turnarea şapei
2. a) Unde este grosimea maximă a şapei?
b) Grosimea medie şapei _________ mm
c) La data de ____________________________ s-a început creșterea zilnică a temperaturii de alimentare
d) S-a atins la data de ____________________________ temperatura de alimentare maximă de ______°C
e) S-a început răcirea la data ____________________________
f) Observatii : ______________________________________________________________________________
3. a) În timpul creșterii și scăderii temperaturii, încăperile
erau liberenu erau libere
b) În cursul zilei, încăperile
au fost ventilatenu și ventilate
c) Toate circuitele de încălzire la prima creștere și scădere a temperaturii
erau deschisenu erau deschise

Page 7

Sisteme de încălzire prin pardoseală –
protocol de încălzire pentru şapă
Baumit Alpha 3000,
conform standardului B 2242-2
d) Reglarea temperaturii minime de alimentare şi a primei creșteri şi scăderi a temperaturii a fost executată de
către specialistulautorizat,
domnul ________________________________________________
din firma _______________________________________________
4. a) Protocolul cu măsuri a fost aprobat şi repartizat de către antreprenorul construcţiei / beneficiar către
următoarele firme:
pentru turnarea şapeipentru montarea gresiei,
pentru aplicarea parchetuluiplacajelor ceramice şi a pietrei naturale
pentru turnarea pardoseliiconstructorului sistemului de încălzire
Verificări
Arhitect / conducerea șantieruluiContractantul construcției / beneficiarul
Locul / Data ____________________Locul / Data ____________________
Ştampila / SemnăturaŞtampila / Semnătura

Page 8

Măsurarea umidităţii cu
carbură de calciu (carbid)
pentru şape Baumit
Aceste instrucţiuni de lucru (editate de către Asociaţia germană pentru şape şi acoperiri -BEB- în februarie 2005),
descriu modul de executare a măsurării umidităţii, recunoscut de către toate meseriile afiliate, cu higrometrul cu
carbură de calciu pentru şapele cu ciment şi sulfat de calciu (”Coordonarea etapelor de colaborare la realizarea de
sisteme de încălzire prin pardoseală”).
Măsurarea umidităţii cu carbură de calciu serveşte la determinarea stării maturate(uscare)pentruacoperire.
Prelevarea probelor pentru măsurarea umidităţii cu carbură de calciu este permisă la şapele cu încălzire numai la
punctele de măsurare indicate.
Trebuie obligatoriu să se acorde atenţie la prepararea probelor să se piardă puţină umiditate. Din aceasta rezultă
următoarele:
prelevarea probelor și prepararea probelor trebuie să fie executate cât mai rapid posibil;
nu este permisă prepararea probelor în radiaţia solară, respectiv în curentul de aer;
proba trebuie să fie mărunţită numai atât cât este necesar pentru a se putea mărunţi complet în higrometrul cu
carbură de calciu cu ajutorul a 4 bile.
Înainte de prelevarea probelor trebuie să fie aplicate de fiecare dată următoarele măsuri:
se va verifica dacă higrometrul cu carbură de calciu este etanş, dacă este cazul se va înlocui componenta de
etalonare, după caz şi garnitura de cauciuc,
se vor introduce cele 4 bile în higrometrul cu carbură de calciu,
dacă este necesar, se va fixa cântarul pe cutia aparatului,
se va avea la îndemână capsula, ciocanul şi lingura,
pregătirea protocolului (indicarea şantierului, etajului, încăperii, a datei examinării, executantului examinării şi a
rezultatului examinării).
Executarea examinării trebuie să se desfăşoare în modul următor:
1. Se va preleva proba medie obligatoriu din întreaga secţiune a șapei. În cazul parchetului, valorile limită sunt
adaptate în mod tradiţional la măsurarea între zona inferioară şi medie. De aceea, sub parchet proba medie a
şapei se va preleva din zona inferioară până la cea medie.
2. Proba medie se va mărunţi în aşa măsură în capsulă, încât să fie posibilă mărunţirea completă cu bilele în
higrometrul cu carbură de calciu.
3. Se va cântări cu ajutorul lingurii:
şapă de sulfat de calciu 100 g
şapă de ciment de vârstă redusă 20 g, în domeniul maturităţii pentru acoperire 50 g
4. Se toarnă cu atenţie materialul pentru testare în higrometrul cu carbură de calciu şi bile. Această operaţie poate
fi uşurată prin utilizarea unei pâlnii cu secţiune de scurgere mare.
5. Se menţine înclinat higrometrul şi se toarnă carbură de calciu în fiola din sticlă.
6.După închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură puternic,pânăcândseridicăindicatorul
manometrului.
7. Se mărunţeşte complet materialul pentru testare cu ajutorul bilelor din higrometrul cu carbură de calciu, prin
mişcări de agitare puternice şi mişcări circulare. În acest timp trebuie să se acorde atenţie să nu fie lovit
manometrul. Durata: 2 minute

Page 9

Măsurarea umidităţii cu
carbură de calciu (carbid)
pentru şape Baumit
8. La 5 minute după închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură încă un minut aşa cum este descris
la punctul 7.
9. La 10 minute după închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură încă o dată scurt (aprox. 10 sec.) şi
se citeşte valoarea. Se preia valoarea umidităţii din tabelul de etalonare şi se înregistrează în protocol.
Atenţie: la şapele din sulfat de calciu este posibilă o nouă creştere a presiunii; nu se va lua în considerare, fiind
cazul apei legate chimic (adică legate stabil)
10. Se goleşte şi se curăţă higrometrul cu carbură de calciu.
Important: La golire, se va examina materialul pentru testare. Dacă acesta nu este complet mărunţit, se va repeta
măsurarea, inclusiv cu prelevarea probei şi la aceasta materialul pentru testare se va mărunţi mai fin cu ciocanul.
11. Materialul pentru testare va fi eliminat conform prescripţiilor producătorului.

Page 10

Fişă informativă
Uscarea /Deshidratarea şapelor
Pentru a se obţine o uscare rapidă, după terminarea perioadei de protecţie, trebuie să fie asigurată o ventilare
intensă (optim cu aerisire corespunzătoare cu impact) a locului de turnare a şapei (vezi fişele tehnice ale produsului
şi standardul european B 2232). Efectul de uscare este intensificat prin încălzirea încăperilor simultan cu aerisirea
acestora.
Condiţiile de bază nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu ploi de
durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei pot prelungi considerabil durata uscării.
Aerisire corespunzătoare (cu impact)
La aerisirea cu impact, toate ferestrele şi uşile trebuie să fie larg deschise minim de 5 ori zilnic, timp de minim câte
10 minute. Apoi se închid din nou ferestrele şi uşile. În cazul condiţiilor meteorologice favorabile (umiditate redusă a
aerului exterior), se poate aerisi şi permanent.
Menţiuni:
Aerisirea cu impactfuncţioneazănumaicupremisaumidităţiimaimiciaaeruluiexterior,decâtaaeruluidin
interiorul clădirii.
Ferestrele închise sau înclinate, împiedică, respectiv întârzie schimbul de aer şi întârzie uscarea şapei.
Cu un curent de aer intens şi constant, se poate produce o curbare a şapei.
Trebuie să se acorde obligatoriu atenţie să nu poată pătrunde apa din precipitaţii prin ferestrele deschise.

Sapa fluida de interior C30-F6 Baumit Alpha 3000 40 kg

Sapa fluida de interior C30-F6 Baumit Alpha 3000 40 kg - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.