Sapa de ciment in aderenta Baumit Solido E160 30 kg

19.00 lei

Sapa grosiera si autonivelanta – Sapa de ciment in aderenta Baumit Solido E160 30 kg

Şapă de ciment utilizată numai ca şapă în aderenţă (şapă semiumedă).

Sapa de ciment in aderenta Baumit Solido E160 30 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

 

Baumit Solido E160
(Estrich C16)
Şapă de ciment în aderenţă E160
ProdusMortar uscat predozat pentru realizarea şapelor de ciment cu aplicare manuală şi
mecanizată.
CompoziţieNisipuri, ciment, adaosuri.
ProprietăţiŞapă cu utilizare universală, cu o calitate şi lucrabilitate uniformă, adecvată şi pentru
spaţii umede. Şapa Baumit E160 se distinge printr-o extrem de redusă umiditate
remanentă atât iniţial cât şi în exploatare.
UtilizarePoate fi utilizată ca şapă în aderenţă fără alte adaosuri de aditivi suplimentari. Se
poate utiliza şi pentru montarea pavelelor de beton, plăcilor de beton la pardoseală şi
alte asemenea.
Date tehniceGranulaţia maximă:≤ 4 mm
Rezistenţa la compresiune (28 zile):> 16 N/mm2
Rezistenţa la încovoiere (28 zile):> 3 N/mm2
Coeficientul de conductivitate termică λ:aprox. 1,4 W/mK
Densitatea aparentă în stare deshidratată:aprox. 2000 kg/m3
Clasa de rezistenţă:E160 conf. standardului ÖNORM B 3732
CT-C16-F3 conf. standard european EN 13813
Consum de material:aprox. 20 kg / m2 / cm
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul
original, nedesfăcut. În siloz: se poate depozita uscat timp de 6 luni.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13 813, sistem de management
calităţiial calităţii – ISO 9001 certificat.
LivrareSac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
Sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie portant uniform, nivelat, uscat, neîngheţat, stabil, rezistent şi curat,
conform normelor în vigoare.
Amestecare
Şapa Baumit E160 poate fi amestecată ca produs însăcuit, manual în malaxor cu cădere
liberă (betonieră), în malaxor cu amestecare continuă, sau în malaxor cu ax vertical.
Pentru produsul însăcuit este necesară o cantitate de aproximativ 4 l de apă/sac 40 kg şi 3l
de apă/sac 30 kg. Se va utiliza numai apă curată (din rețeaua de apă potabilă).
Ca produs însilozat, șapa Baumit E160 poate fi amestecată automat cu un malaxor cu
amestecare continuă, respectiv cu o staţie de dozare Baumit care alimentează direct din siloz
într-o pompă pentru şapă (de ex. pompă pneumatică pentru şapă EstrichBoy DC260 sau
Estromat 260 DS 4/2 etc).
Pentru produsul însilozat este necesară o cantitate de aproximativ 80 – 90 l de apă / tonă. Se
va utiliza numai apă curată (din reţeaua de apă potabilă).
Fişa tehnică Baumit Solido E160, la 10/2015.1/3

Page 2

Adăugarea de aditivi pe şantier
Prelucrare
Pentru a se asigura că nu se produc modificări cu efect negativ ale proprietăţilor şapei (atât la
mortarul proaspăt, cât şi la produsul finit), prin adăugarea pe şantier a aditivilor (de exemplu
acceleratori), înainte de utilizarea lor se va executa obligatoriu o verificare a compatibilităţii.
Executantul poartă întreaga răspundere privind adăugarea oricărui tip de aditiv.
Şapă de aderenţă
La executarea şapei ca şapă de aderenţă este esenţială o compactare bună a şapei aplicate,
cu ajutorul unor unelte adecvate de compactare.
Stratul suport trebuie să fie curat, fără resturi de mortar, lapte de ciment întărit şi eflorescenţe
se îndepărtarează zonele friabile prin şlefuire şi se curăţă praful.
Stratul suport din beton trebuie să fie umezit sau după caz aplicată o punte de aderenţă
adecvată pentru şape de aderenţă (Ex: în proaspăt adeziv Baumacol clasa C1 sau C2 funcţie
de suport).
Finisarea
În proaspăt materialul semiîntărit se poate finisa printr-o operaţie de drişcuire cu o drişcă de
plastic rugoasă, stropind eventual şapa în prealabil, urmată de o gletuire cu o mistrie specială
sau cu maşini de finisat şapa (elicoptere). Nu se adaugă ciment la gletuire.
Suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, adâncituri); sub dreptarul de 2
m lungime se admit cel mult două unde cu săgeată maximă de 1 mm.
Perioadă de protecţie
În timpul executării şapei şi în cursul perioadei de protecţie de 14 zile, şapa Baumit E160
trebuie să fie protejată contra deshidratării premature.
Trebuie să fie evitaţi curenţii de aer şi radiaţia solară directă.
Pentru a se obţine o calitate optimă a şapei de aderenţă, în cazurile în care timpul de uscare
(maturare) necesar unei acoperiri ulterioare cu stratul de finisaj are o importanţă secundară,
este recomandată tratarea şapei proaspăt turnate prin aplicarea unei folii de polietilenă sau a
alte protecţii adecvate contra evaporării.
Circulabilă de către persoane; Întărire totală (încărcarea la capacitatea totală)
Este circulabilă de către persoane după 3 zile şi poate fi încărcată la capacitatea totală după
21 de zile.
Uscarea
Pentru a se obţine o uscare favorabilă şi rapidă, după terminarea perioadei de protecţie,
trebuie să fie asigurată o ventilare intensă (optim prin aerisire suficientă, vezi în Fișa Tehnica
capitolul privind ”Uscarea şapelor”). Efectul de deshidratare/uscare este intensificat prin
încălzirea încăperilor.
Condiţiile nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu
ploi de durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei pot prelungi considerabil durata
deshidratării.
Datele privind silozurile de pe şantier
Racordurile necesare pentru silozurile de pe şantier:
Curent electric:380 V, 25 A
Apă:minim 3 bari, racord 3/4 țoli
Calea de acces:trebuie să fie liber continuu accesul cu autocamioane grele
Suprafeţe de montare a silozurilor: minim 3 x 3 m pe teren cu capacitate portantă
Datele privind dimensiunile şi greutăţile silozurilor noastre şi ale autovehiculelor de instalare se
pot prelua din fişa tehnică a silozului.
Grosimea şapei
Şapa în aderenţă va avea o grosime de minim 4 cm (cu strat de punte de aderenţă).
În cazul suporturilor cu aderenţă scăzută sau neuniformă nu se recomandă aplicarea unui
strat de punte de aderenţă.
Grosime maximă: 7 cm (pentru grosimi mai mari se va consulta Departamentul Tehnic
Baumit)
Fişa tehnică Baumit Solido E160, la 10/2015.2/3

Page 3

PrelucrareRosturi
Rosturile se vor executa conform proiectului Planului de rosturi.
Recomandări
Rost structural – rosturile din stratul suport trebuie continuate şi în şapă.
Rost marginal – la contactul cu pereţii se realizează rostul perimetral şi în dreptul elementelor
verticale (stalpi,lamele) prin montarea benzi marginale din polietilenă expandată de min 4 mm
grosime.
Rost de contracţie – se realizează prin tăierea şapei la 2/3 din grosime în proaspăt sau după
întărirea acesteia (24h) la suprafeţe ce depăşesc 25 mp.
Rost de dilatare – se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea în proaspăt sau după
întărirea acesteia (24h) la suprafeţe ce depăşesc 40 mp. Sunt necesare şi in dreptul golurilor
de uşi la camere cu raport disproporţionat lungime/lăţime, camere în formă de U sau L sau cu
o diagonală mai mare de 10 m.
Indicaţii şiTemperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză
generalităţitrebuie să fie de cel puţin 5oC şi max. 30oC. Atenţie: La temperaturi înalte pot interveni
perioade de priză şi de întărire mai scurte.
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit Solido E160, la 10/2015. 3/3

Page 4

Măsurarea umidităţii cu
carbură de calciu (carbid)
pentru şape Baumit
Aceste instrucţiuni de lucru (editate de către Asociaţia germană pentru şape şi acoperiri -BEB- în februarie 2005),
descriu modul de executare a măsurării umidităţii, recunoscut de către toate meseriile afiliate, cu higrometrul cu
carbură de calciu pentru şapele cu ciment şi sulfat de calciu (”Coordonarea etapelor de colaborare la realizarea de
sisteme de încălzire prin pardoseală”).
Măsurarea umidităţii cu carbură de calciu serveşte la determinarea stării maturate(uscare)pentruacoperire.
Prelevarea probelor pentru măsurarea umidităţii cu carbură de calciu este permisă la şapele cu încălzire numai la
punctele de măsurare indicate.
Trebuie obligatoriu să se acorde atenţie la prepararea probelor să se piardă puţină umiditate. Din aceasta rezultă
următoarele:
prelevarea probelor și prepararea probelor trebuie să fie executate cât mai rapid posibil;
nu este permisă prepararea probelor în radiaţia solară, respectiv în curentul de aer;
proba trebuie să fie mărunţită numai atât cât este necesar pentru a se putea mărunţi complet în higrometrul cu
carbură de calciu cu ajutorul a 4 bile.
Înainte de prelevarea probelor trebuie să fie aplicate de fiecare dată următoarele măsuri:
se va verifica dacă higrometrul cu carbură de calciu este etanş, dacă este cazul se va înlocui componenta de
etalonare, după caz şi garnitura de cauciuc,
se vor introduce cele 4 bile în higrometrul cu carbură de calciu,
dacă este necesar, se va fixa cântarul pe cutia aparatului,
se va avea la îndemână capsula, ciocanul şi lingura,
pregătirea protocolului (indicarea şantierului, etajului, încăperii, a datei examinării, executantului examinării şi a
rezultatului examinării).
Executarea examinării trebuie să se desfăşoare în modul următor:
1. Se va preleva proba medie obligatoriu din întreaga secţiune a șapei. În cazul parchetului, valorile limită sunt
adaptate în mod tradiţional la măsurarea între zona inferioară şi medie. De aceea, sub parchet proba medie a
şapei se va preleva din zona inferioară până la cea medie.
2. Proba medie se va mărunţi în aşa măsură în capsulă, încât să fie posibilă mărunţirea completă cu bilele în
higrometrul cu carbură de calciu.
3. Se va cântări cu ajutorul lingurii:
şapă de sulfat de calciu 100 g
şapă de ciment de vârstă redusă 20 g, în domeniul maturităţii pentru acoperire 50 g
4. Se toarnă cu atenţie materialul pentru testare în higrometrul cu carbură de calciu şi bile. Această operaţie poate
fi uşurată prin utilizarea unei pâlnii cu secţiune de scurgere mare.
5. Se menţine înclinat higrometrul şi se toarnă carbură de calciu în fiola din sticlă.
6.După închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură puternic,pânăcândseridicăindicatorul
manometrului.
7. Se mărunţeşte complet materialul pentru testare cu ajutorul bilelor din higrometrul cu carbură de calciu, prin
mişcări de agitare puternice şi mişcări circulare. În acest timp trebuie să se acorde atenţie să nu fie lovit
manometrul. Durata: 2 minute

Page 5

Măsurarea umidităţii cu
carbură de calciu (carbid)
pentru şape Baumit
8. La 5 minute după închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură încă un minut aşa cum este descris
la punctul 7.
9. La 10 minute după închiderea higrometrului cu carbură de calciu, se scutură încă o dată scurt (aprox. 10 sec.) şi
se citeşte valoarea. Se preia valoarea umidităţii din tabelul de etalonare şi se înregistrează în protocol.
Atenție: la şapele din sulfat de calciu este posibilă o nouă creştere a presiunii; nu se va lua în considerare, fiind
cazul apei legate chimic (adică legate stabil)
10. Se goleşte şi se curăţă higrometrul cu carbură de calciu.
Important: La golire, se va examina materialul pentru testare. Dacă acesta nu este complet mărunţit, se va repeta
măsurarea, inclusiv cu prelevarea probei şi la aceasta materialul pentru testare se va mărunţi mai fin cu ciocanul.
11. Materialul pentru testare va fi eliminat conform prescripţiilor producătorului.

Page 6

Fişă informativă
Uscarea /Deshidratarea şapelor
Pentru a se obţine o uscare rapidă, după terminarea perioadei de protecţie, trebuie să fie asigurată o ventilare
intensă (optim cu aerisire corespunzătoare cu impact) a locului de turnare a şapei (vezi fişele tehnice ale produsului
şi standardul european B 2232). Efectul de uscare este intensificat prin încălzirea încăperilor simultan cu aerisirea
acestora.
Condiţiile de bază nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu ploi de
durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei pot prelungi considerabil durata uscării.
Aerisire corespunzătoare (cu impact)
La aerisirea cu impact, toate ferestrele şi uşile trebuie să fie larg deschise minim de 5 ori zilnic, timp de minim câte
10 minute. Apoi se închid din nou ferestrele şi uşile. În cazul condiţiilor meteorologice favorabile (umiditate redusă a
aerului exterior), se poate aerisi şi permanent.
Menţiuni:
Aerisirea cu impactfuncţioneazănumaicupremisaumidităţiimaimiciaaeruluiexterior,decâtaaeruluidin
interiorul clădirii.
Ferestrele închise sau înclinate, împiedică, respectiv întârzie schimbul de aer şi întârzie uscarea şapei.
Cu un curent de aer intens şi constant, se poate produce o curbare a şapei.
Trebuie să se acorde obligatoriu atenţie să nu poată pătrunde apa din precipitaţii prin ferestrele deschise.

Sapa de ciment in aderenta Baumit Solido E160 30 kg

Sapa de ciment in aderenta Baumit Solido E160 30 kg - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.