Sapa de ciment + fibre Baumit Solido E225 30 kg

20.00 lei

Sapa grosiera si autonivelanta – Sapa de ciment Baumit Solido E225 30 kg

Şapă de ciment folosită ca dală flotantă, glisanta sau în aderență, precum si la sistemele de încălzire prin pardoseală (șapă semiumedă).

Sapa de ciment + fibre Baumit Solido E225 30 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

Page 1

Baumit Solido E225 + Fibre
Şapă de ciment cu fibre E225
Şapă cu fibre
Pentru toate sistemele de şape
Fără aditivare pentru şape încălzite
ProdusMortar uscat predozat pentru realizarea şapelor de ciment cu aplicare manuală şi mecanizată.
CompoziţieNisipuri, ciment, adaosuri.
ProprietăţiŞapă cu adaos de fibre pentru utilizare universală, cu o calitate şi lucrabilitate uniformă, adecvată şi pentru spaţii umede.
Şapa Baumit E225 + Fibre se distinge printr-o extrem de redusă umiditate remanentă atât iniţial cât şi în exploatare.
UtilizarePoate fi utilizată ca şapă flotantă (pe strat de izolaţie termică/acustică), şapă glisantă(pe folie de polietilenă), ca şapă în
aderenţă sau la sisteme de încălzire în pardoseală fără alte adaosuri de aditivi suplimentari. Se poate utiliza şi pentru
montarea pavelelor de beton, plăcilor de beton la pardoseală şi alte asemenea. Ca şapă suport destinată utilizării în aer
liber pe terase şi balcoane protejate. În acest caz se recomandă ca înaintea placării să se realizeze o hidroizolaţie cu
Baumacol Protect.
Date tehniceGranulaţia maximă:≤ 4 mm
Rezistenţa la compresiune (28 zile):> 20 N/mm2
Rezistenţa la încovoiere (28 zile):> 5 N/mm2
Densitatea aparentă în stare deshidratată:aprox. 2000 kg/m3
Clasa de rezistenţă:E225 conf. standardului ÖNORM B 3732
CT-C20-F5 conf. standard european EN 13813
Consum de material:aprox. 20 kg / m2 / cm
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din Fişa cu date
normelor chimicede securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com.
Asigurarea calităţiiVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13 813, sistem de management al calităţii – ISO 9001
certificat.
Termen de valabilitate12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, în ambalajul original, nedesfăcut. În siloz: se poate depozita
uscat timp de 6 luni.
LivrareSac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
Sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie portant uniform, nivelat, uscat, neîngheţat, stabil, rezistent şi curat, conform normelor în vigoare.
Amestecare
Şapa Baumit E225 + Fibre poate fi amestecată ca produs însăcuit, manual în malaxor cu cădere liberă (betonieră), în
malaxor cu amestecare continuă, sau în malaxor cu ax vertical.
Pentru produsul însăcuit este necesară o cantitate de aproximativ 4 l de apă/sac 40 kg şi 3l de apă/sac 30 kg. Se va
utiliza numai apă curată (din reţeaua de apă potabilă).
BAUMIT ROMÂNIA
Fişă tehnică
1/8B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti
12/2018
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Page 2

PrelucrareCa produs însilozat, şapa Baumit E225 + Fibre poate fi amestecată automat cu un malaxor cu amestecare continuă,
respectiv cu o staţie de dozare Baumit care alimentează direct din siloz într-o pompă pentru şapă (de ex. pompă
pneumatică pentru şapă EstrichBoy DC260 sau Estromat 260 DS 4/2 etc).
Pentru produsul însilozat este necesară o cantitate de aproximativ 80 – 90 l de apă / tonă. Se va utiliza numai apă curată
(din reţeaua de apă potabilă).
Adăugarea de aditivi pe şantier
Pentru a se asigura că nu se produc modificări cu efect negativ ale proprietăţilor şapei (atât la mortarul proaspăt, cât şi
la produsul finit), prin adăugarea pe şantier a aditivilor (de exemplu acceleratori), înainte de utilizarea lor se va executa
obligatoriu o verificare a compatibilităţii. Executantul poartă întreaga răspundere privind adăugarea oricărui tip de aditiv.
Şapă de aderenţă
La executarea şapei ca şapă de aderenţă este esenţială o compactare bună a şapei aplicate, cu ajutorul unor unelte
adecvate de compactare. Stratul suport trebuie să fie curat, fără resturi de mortar, lapte de ciment întărit şi eflorescenţe
se îndepărtarează zonele friabile prin şlefuire şi se curăţă praful. Stratul suport din beton trebuie să fie umezit sau după
caz aplicată o punte de aderenţă adecvată pentru şape de aderenţă (Ex: în proaspăt adeziv Baumacol clasa C1 sau C2
funcţie de suport).
Finisarea
În proaspăt materialul semiîntărit se poate finisa printr-o operaţie de drişcuire cu o drişcă de plastic rugoasă, stropind
eventual şapa în prealabil, urmată de o gletuire cu o mistrie specială sau cu maşini de finisat şapa (elicoptere). Nu se
adaugă ciment la gletuire. Suprafaţa trebuie să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, adâncituri); sub dreptarul de 2
m lungime se admit cel mult două unde cu săgeată maximă de 1 mm.
Perioadă de protecţie
În timpul executării şapei şi în cursul perioadei de protecţie de 14 zile, şapa Baumit E 225 trebuie să fie protejată contra
deshidratării premature. Trebuie să fie evitaţi curenţii de aer şi radiaţia solară directă. Pentru a se obţine o calitate optimă
a şapei de aderenţă, în cazurile în care timpul de uscare (maturare) necesar unei acoperiri ulterioare cu stratul de finisaj
are o importanţă secundară, este recomandată tratarea şapei proaspăt turnate prin aplicarea unei folii de polietilenă sau
a alte protecţii adecvate contra evaporării.
Circulabilă de către persoane; Întărire totală (încărcarea la capacitatea totală)
Este circulabilă de către persoane după 3 zile şi poate fi încărcată la capacitatea totală după 21 de zile.
Uscarea
Pentru a se obţine o uscare favorabilă şi rapidă, după terminarea perioadei de protecţie, trebuie să fie asigurată o ventilare
intensă (optim prin aerisire suficientă, vezi în Fişa Tehnica capitolul privind ”Uscarea şapelor”). Efectul de deshidratare/
uscare este intensificat prin încălzirea încăperilor.
Condiţiile nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu ploi de durată, ger, etc.),
de asemenea grosimi mari ale şapei pot prelungi considerabil durata deshidratării.
Şapa cu sisteme de încălzire în pardoseală
La şapele cu încălzire, pentru favorizarea deshidratării/uscării optime, trebuie să fie început procesul de încălzire cel mai
devreme la 14 zile şi cel mai târziu la 16 zile după turnarea* şapei Baumit E 225. În cazul condiţiilor de temperatură
nefavorabile (+5°C până la +15°C), începerea deshidratării este întârziată corespunzător cu directivele standardului
ÖNORM B 2242-2.
* Procesul de punere în funcţiune a instalaţiei de încălzire în pardoseală se poate realiza şi la un moment ulterior, dar
trebuie să fie terminat totdeauna înainte de acoperirea pardoselii cu stratul final.
Temperatura maximă de alimentare conform standardului ÖNORM B 2242 – partea 1, 2 şi 4 până la 7 (vezi anexa Sisteme
de încălzire prin pardoseală – protocol de încălzire pentru şapă).
Şapele Baumit se disting prin indici foarte buni de conductibilitate termică, prin care este asigurată o transmitere a
căldurii bună şi rapidă.
Datele privind silozurile de pe şantier
Racordurile necesare pentru silozurile de pe şantier:
Curent electric: 380 V, 25 A
Apă: minim 3 bari, racord 3/4 ţoli
Calea de acces: trebuie să fie liber continuu accesul cu autocamioane grele
BAUMIT ROMÂNIA
Fişă tehnică
2/8B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti
12/2018
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Page 3

PrelucrareSuprafeţe de montare a silozurilor: minim 3 x 3 m pe teren cu capacitate portantă
Datele privind dimensiunile şi greutăţile silozurilor noastre şi ale autovehiculelor de instalare se pot prelua din fişa tehnică
a silozului.
Grosimea şapei
Şapa în aderenţă va avea o grosime de minim 3 cm (cu strat de punte de aderenţă).
În cazul suporturilor cu aderenţă scăzută sau neuniformă nu se recomandă o grosime mai mică de 3,5 – 4 cm.
Şapa glisantă va avea o grosime de minim 4 cm.
Şapa flotantă (încărcări uşoare 2 KN/m2 ):
– minim 45 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/ termoizolaţiei până la 25 mm
– minim 50 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/termoizolaţiei peste 25 mm
La sistemele de încălzire prin pardoseală, 45 mm peste conducte.
În situaţia în care şapa se armează cu plasă STM (plasa sudata), grosimea minimă 5 cm.
Grosime maximă: 7 cm (pentru grosimi mai mari se va consulta Departamentul Tehnic Baumit)
Rosturi
Rosturile se vor executa conform proiectului Planului de rosturi.
Recomandări
Rost structural – rosturile din stratul suport trebuie continuate şi în şapă.
Rost marginal – la contactul cu pereţii se realizează rostul perimetral şi în dreptul elementelor verticale (stalpi,lamele) prin
montarea benzi marginale din polietilenă expandată de min 4 mm grosime.
Rost de contracţie – se realizează prin tăierea şapei la 2/3 din grosime în proaspăt sau după întărirea acesteia (24h) la
suprafeţe ce depăşesc 25 mp.
Rost de dilatare – se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea în proaspăt sau după întărirea acesteia (24h) la
suprafeţe ce depăşesc 40 mp. Sunt necesare şi în dreptul golurilor de uşi la camere cu raport disproporţionat lungime/
lăţime, camere în formă de U sau L sau cu o diagonală mai mare de 10 m.
Indicaţii şi generalităţiTemperatura aerului, materialului şi a suportului în timpul preparării şi procesului de priză trebuie să fie de cel puţin 5oC
şi max. 30oC. Atenţie: La temperaturi înalte pot interveni perioade de priză şi de întărire mai scurte.
Recomandări
Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului
actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului
de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care
urmează a fi folosit.
Fişa Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.
BAUMIT ROMÂNIA
Fişă tehnică
3/8B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 – 061129 Bucureşti
12/2018
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Page 4

Sisteme de încălzire prin pardoseală – protocol de încălzire pentru
şapă Baumit Solido E225, conform standardului B 2241-2
Încălzirea serveşte la uscarea /deshidratarea mai rapidă a apei şi la detensionarea în placa apei, de aceea, chiar şi o apă care este uscata natural,
trebuie să fie încălzită înaintea acoperirii. Timpul pentru uscare depinde de grosimea apei, temperatura de alimentare, conditii atmosferice şi
ventilare. În timpul uscarii şi încălzirii apei trebuie să fie asigurată o ventilare suficientă a locului turnării (vezi Fişa tehnică informativă Baumit).
Şapa Baumit E 225 pentru sisteme de încălzire prin pardoseală trebuie să fie încălzită cu minim* 14 zile, dar nu mai mult de maxim* 16 zile după
turnarea apei. Temperatura de alimentare incipientă trebuie să corespundă aproximativ cu temperatura suprafeţelor apei, dar minim + 15 °C şi
trebuie să fie menţinută timp de zi, apoi trebuie să fie crescută în faze zilnice de câte 5 °C, până la realizarea temperaturii maxime de alimentare
(max. + 55 °C!!). Această temperatură maximă de alimentare trebuie să fie menţinută până când
timpul de încălzire (timpul de ridicare a temperaturii i timpul de menţinere şi de răcire) însumează minim 11 zile. Răcirea trebuie să fie executată
în faze zilnice de câte 10 °C.
* La începerea încălzirii în intervalul de timp precizat mai sus, procesul de deshidratare al apelor respective este optim ajustat. Procesul de
deshidratare se poate realiza şi după această perioadă, dar trebuie să fie executat înainte de acoperirea pardoselii.
În cazul acoperirilor pardoselilor cu finisaje de tip barieră de vapori (ex: linoleum etc ) şi la pardoseli din lemn, după terminarea primului proces de
încălzire şi răcirea timp de trei zile (Important: sistemul de încălzire trebuie să fie răcit până la temperatura mediului ambiant), se va ridica din nou
temperatura până la temperatura maximă de alimentare şi aceasta va fi menţinută timp de 24 de ore. La acest al doilea proces de încălzire, ridicarea
temperaturii şi răcirea nu trebuie să fie executate în faze.
După procesul descris de ridicare a temperaturii, nu este garantat că apa a ajuns la conţinutul de umiditate necesar pentru acoperire, de aceea
măsurătorile de umiditate cu higrometrul cu carbură de calciu sunt obligatorii
(Formularele specifice trebuie să fie completate de către antreprenorul construcţiei, respectiv arhitect şi se vor preda la timp către firmele
specializate).

 

Sapa de ciment Baumit Solido E225 30 kg

www.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.