Sapa cu uscare rapida (1 zi) E300 Baumit Rapido 1 25 kg

43.00 lei

Sapa grosiera si autonivelanta – Sapa cu uscare rapida (1 zi) E300 Baumit Rapido 1 25 kg

Şapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F5 conform EN 13813) cu uscare rapidă pentru interior şi exterior. Folosită ca şapă flotantă, glisantă sau în aderenţă, precum şi la sistemele de încălzire prin pardoseală. Finisajele de pardoseală tip: placaj ceramic, parchet, covor PVC (linoleum) pot fi aplicate după 24 de ore (1 zi). În cazul finisajului de tip parchet se va măsura în prealabil umiditatea suportului.

Disponibil pentru precomandă

Sapa cu uscare rapida (1 zi) E300 Baumit Rapido 1 25 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baumit Rapido 1
Şapă cu uscare rapidă ( 1 zi) E300
ProdusMortar uscat predozat pentru realizarea șapei.
CompoziţieNisipuri, ciment, adaosuri.
ProprietăţiŞapă cu utilizare universală, cu întărire rapidă, parametri superiori, având calitate şi
lucrabilitate uniforme, adecvată şi pentru spaţii umede şi utilizare la exterior. Şapa
Baumit Rapido 1 se distinge printr-o umiditate remanentă extrem de redusă atât iniţial
cât şi în exploatare.
UtilizarePoate fi utilizată ca şapă flotantă (pe strat de izolaţie termică/acustică), şapă glisantă
(pe folie de polietilenă), ca şapă în aderenţă sau la sisteme de încălzire în pardoseală
fără alte adaosuri de aditivi suplimentari. La o grosime de 5 cm a şapei şi condiţii
climatice normale (temperatură > 15 °C, umiditatea relativă a aerului < 65%), de
obicei se obţine o valoare a umidităţii < 2,0 % după 24 de ore măsurat cu higrometul
cu carbură de calciu. La o umiditate a suportului < 2% se pot aplica placaje ceramice,
piatră naturală, mochetă, covor PVC (linoleum). Nu este permisă expunerea prelungită
la umiditate ridicată a produsului Baumit Rapido 1. Pentru detalii, vezi capitolul
Indicaţii şi generalităţi.
Date tehniceGranulaţia maximă:≤ 4 mm
Rezistenţa la compresiune (28 zile):> 30 N/mm2
Rezistenţa la încovoiere (28 zile):> 5 N/mm2
Coeficientul de conductivitate termică λ:aprox. 1,4 W/mK
Densitatea aparentă în stare deshidratată:aprox. 2000 kg/m3
Clasa de rezistenţă:E300 conf. standardului ÖNORM B 3732
CT-C30-F5-SE1 conf. standard european EN 13813
Necesar de apă:aprox. 2l/sac 25 kg (80l/to)
Consum de material:aprox. 20 kg / m2 / cm
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului (UE) Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original,
nedesfăcut. În siloz: se poate depozita uscat timp de 6 luni.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 13 813, sistem de management
calităţiial calităţii – ISO 9001 certificat.
LivrareSac 25 kg, 1 palet=56 saci=1400 kg
În vrac, însilozat
PrelucrareStratul suport
Suportul trebuie să fie portant uniform, nivelat, uscat, neîngheţat, stabil, rezistent şi curat,
conform normelor în vigoare.
Prelucrare
Ca şapă de aderenţă
Stratul suport trebuie să fie curat, fără resturi de mortar, lapte de ciment întărit şi eflorescenţe
se îndepărtarează zonele friabile prin şlefuire şi se curăţă praful.
Şapa Baumit Rapido 1 poate fi amestecată ca produs însăcuit, manual în malaxor cu cădere
liberă (betonieră), în malaxor cu amestecare continuă sau în malaxor cu ax vertical. Pentru
produsul însăcuit este necesară o cantitate de aproximativ 2 l de apă/sac. Se va utiliza numai
apă curată (din reţeaua de apă potabilă).
Fişa tehnică Baumit Rapido 1, la 03/2016.1/3

Page 2

Utilizări în zona exterioară
Prelucrare
Baumit Rapido 1 este adecvată pentru utilizarea în zona exterioară. Se va avea în vedere
expunerea la umiditate (vezi capitolul Zone cu expunere la umezeală).
Adăugarea de aditivi pe şantier
Pentru a se asigura să nu se producă modificări cu efect negativ ale proprietăţilor şapei (atât
la mortarul proaspăt, cât şi la produsul finit), prin adăugarea pe şantier a aditivilor (de exemplu
acceleratori), înainte de utilizarea lor se va executa obligatoriu o verificare a compatibilităţii.
Executantul poartă întreaga răspundere privind adăugarea oricărui tip de aditiv.
Şapă de aderență
La executarea şapei ca şapă de aderenţă este esenţială o compactare bună a şapei aplicate,
cu ajutorul unor unelte adecvate de compactare. Stratul suport trebuie să fie curat, fără resturi
de mortar, lapte de ciment întărit şi eflorescenţe se îndepărtează zonele friabile prin şlefuire şi
se curăţă praful. Stratul suport din beton trebuie să fie umezit sau după caz aplicată o punte
de aderenţă adecvată pentru şape de aderenţă (Ex: în proaspăt adeziv Baumacol clasa C1
sau C2 funcţie de suport).
Finisarea
În proaspăt materialul semiîntărit se poate finisa printr-o operaţie de drişcuire cu o drişcă de
plastic rugoasă, stropind eventual şapa în prealabil, urmată de o gletuire cu o mistrie specială
sau cu maşini de finisat şapa (elicoptere). Nu se adaugă ciment la gletuire. Suprafaţa trebuie
să fie plană şi netedă (fără asperităţi, bavuri, adâncituri); sub dreptarul de 2 m lungime se
admit cel mult două unde cu săgeată maximă de 1 mm.
Perioadă de protecţie
În timpul executării şapei şi în cursul perioadei de protecţie de 24 de ore, șapa Baumit Rapido
1 trebuie să fie protejată contra deshidratării premature. Trebuie să fie evitaţi curenţii de aer şi
radiaţia solară directă. Pentru a se obţine o calitate optimă a şapei de aderenţă, în cazurile în
care timpul de uscare (maturare) necesar unei acoperiri ulterioare cu stratul de finisaj are o
importanţă secundară, este recomandată tratarea şapei proaspăt turnate prin aplicarea unei
folii de polietilenă sau a alte protecţii adecvate contra evaporării.
Circulabilă de către persoane. Întărire totală (încărcarea la capacitatea totală)
Este circulabilă de către persoane după 18 ore şi poate fi încărcată la capacitatea totală după
24 ore.
Uscarea
Pentru a se obţine o uscare favorabilă şi rapidă, după terminarea perioadei de protecţie,
trebuie să fie asigurată o ventilare intensă (optim prin aerisire suficientă, vezi Fişa Tehnică
capitolul privind ”Uscarea şapelor”). Efectul de deshidratare/uscare este intensificat prin
încălzirea încăperilor.
Condiţiile nefavorabile (de ex. condiţiile atmosferice cu umiditate ridicată a aerului, perioade cu
ploi de durată, ger, etc.), de asemenea grosimi mari ale şapei, pot prelungi considerabil durata
deshidratării.
Şapa cu sisteme de încălzire în pardoseală
La şapele cu încălzire, pentru favorizarea deshidratării/uscării optime, trebuie să fie început
procesul de încălzire cel mai devreme la 1 zi după turnarea* şapei Baumit Rapido 1. În cazul
condiţiilor de temperatură nefavorabile(+ 5°C până la + 15°C), începerea deshidratării este
întârziată corespunzător cu directivelestandardului ÖNORM B 2242-2 şi descrise în capitolul
Sisteme de încălzire în pardoseală.
* Procesul de punere în funcţiune a instalaţiei de încălzire în pardoseală se poate realiza şi la un moment ulterior,
dar trebuie să fie terminat totdeauna înainte de acoperirea pardoselii cu stratul final.
Temperatura maximă de alimentare conform standardului ÖNORM B 2242 – partea 1, 2 şi 4
până la 7 (Vezi anexa Sisteme de încălzire în pardoseală).
Şapele Baumit se disting prin indici foarte buni de conductibilitate termică, prin care este
asigurată o transmitere rapidă a căldurii de la conductă la suprafaţa finită a pardoselii.
Fişa tehnică Baumit Rapido 1, la 03/2016.2/3

Page 3

Măsurarea umidităţii
Prelucrare
La măsurarea cu carbură de calciu a umidităţii şapelor Baumit SpeedEstrich sunt aplicabile
exclusiv instrucţiunile de lucru privind măsurarea cu carbură de calciu (CM) pentru şapele
Baumit. Nu se va aplica nici un rabat faţă de valoarea CM citită.
Zone cu expunere la umezeală
Adecvată pentru expunerea pe timp scurt şi chiar mai îndelungat (şi frecvent) a apei pentru
spălare, a apei pulverizate şi a apei menajere (exemple: suprafeţele pardoseala cu şi fără
evacuare, băi, duşuri, spălătorii, etc.).
Nu este adecvată pentru zone cu expunere foarte intensă şi persistentă la apă, de exemplu
suprafeţe supuse la solicitarea prin apă sub presiune în bazine de înot şi rezervoare de apă,
bordurile bazinelor de înot, suprafeţele de pardoseală la echipamente de producţie în
exploatare, respectiv în fabrici din industria alimentară, instalaţii de spălare, bucătării de
cantine, etc.
Grosimea şapei
Şapa în aderenţă va avea o grosime de minim 3 cm (cu strat de punte de aderenţă).
În cazul suporturilor cu aderenţă scăzută sau neuniformă nu se recomandă o grosime mai
mică de 3,5-4 cm.
Şapa glisantă va avea o grosime de minim 4 cm.
Şapa flotantă (încărcări usoare ≤ 2 KN/m2): minim 40 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/
termoizolaţiei până la 25 mm
minim 45 mm la grosimi ale fonoizolaţiei/termoizolaţiei peste 25 mm
La sistemele de încălzire prin pardoseală, 45 mm peste conducte.
În situaţia în care şapa se armează cu plasă STM (plasa sudata), grosimea minimă 5 cm.
Grosime maximă: 7 cm (pentru grosimi mai mari se va consulta Departamentul Tehnic Baumit)
Rosturi
Rosturile se vor executa conform proiectului Planului de rosturi.
Recomandări
Rost structural – rosturile din stratul suport trebuie continuate şi în şapă.
Rost marginal – la contactul cu pereţii se realizează rostul perimetral şi în dreptul elementelor
verticale (stâlpi,lamele) prin montarea benzi marginale din polietilenă expandată de min. 4 mm
grosime.
Rost de contracţie – se realizează prin tăierea şapei la 2/3 din grosime în proaspăt sau după
întărirea acesteia (24h) la suprafeţe ce depăşesc 25 mp.
Rost de dilatare – se realizează prin tăierea şapei în toată grosimea în proaspăt sau după
întărirea acesteia (24h) la suprafeţe ce depăşesc 40 mp. Sunt necesare şi în dreptul golurilor
de uşi la camere cu raport disproporţionat lungime/lăţime, camere în formă de U sau L sau cu
o diagonală mai mare de 10 m.
Indicaţii şiTemperatura aerului, a materialului şi a stratului suport trebuie să fie peste + 5 °C şi max
generalităţi30°C în timpul prelucrării şi al procesului de priză. Atenţie: La temperaturi înalte pot interveni
perioade de priză şi de întărire mai scurte!
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit Rapido 1, la 03/2016. 3/3

 

Sapa cu uscare rapida (1 zi) E300 Baumit Rapido 1 25 kg

Sapa cu uscare rapida (1 zi) E300 Baumit Rapido 1 25 kg - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.