Baumit NanoporTop 25 kg-alb – Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare

310.00 lei

Baumit NanoporTop 25 kg-alb Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare

Tencuială decorativă în strat subțire, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare. Structură periată (K), pentru fațade. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului.

Baumit NanoporTop 25 kg-alb – Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare

SPECIFICAȚII TEHNICE

 

Baumit NanoporTop
Tencuială decorativă cu efect
de autocurăţare
ProdusTencuială decorativă minerală în strat subţire, gata preparată, sub formă de pastă, în
structură periată (K), pentru exterior. Produs verificat conform cu standardul European
SR EN 15824 şi, în sistem, în conformitate cu ETAG 004 – Ghidul european de
agrementare a sistemelor termoizolate. Element component al sistemelor
termoizolante:
Baumit Open
Baumit Star
Baumit Pro
CompoziţieLianţi minerali cu caracter inovativ, granule de marmură, silicaţi, microfibre, pigmenţi minerali
albi şi coloraţi, adaosuri minerale şi apă.
ProprietăţiProdus mineral, fără contracţii la uscare, rezistenţă ridicată la condiţiile climatice,
permeabilitate foarte ridicată la vapori şi CO2, foarte rezistent la murdărie, incombustibil,
aplicare uşoară (manuală şi mecanizată). Efectul de autocurăţare al produselor Nanopor este
perfecţionat prin fotocataliză, protecţie activă suplimentară ce se activează prin expunerea la
lumină şi are efectul de descompunere a particulele de murdărie organică, care apoi se
desprind de faţadă pe timp de ploaie sau vânt, sau în procesul de evaporare a umezelii.
UtilizareTencuială decorativă inovativă cu aplicare pe Sisteme termoiozolante Baumit, cât şi pe
tencuieli minerale noi şi vechi, mase de şpaclu, beton, la protecţia monumentelor, în renovări şi
tencuieli de asanare. Prin noua tehnologie „Cool Pigments”, acum se pot realiza nuanţe închise
pe întreaga suprafaţă a unui sistem de izolare termică.
Date tehniceGranulaţie:1,5/2,0/3,0 mm
Densitate:cca. 1,8 kg/dm3
Conductivitate termică:cca. 0,7 W/mK
Factorul rezistenţei la permeabilitatecca. 20-30
la vapori de apă (μ):
Absorbţia de apă (W – valoarea):< 0,2 kg/(m2 h0.5)
Aderenţa la suport:> 0,3 MPa
Paleta de culori:conform paletarului
Structura1,5 K2K 3K
Consum kg/m2cca. 2,5cca. 2,9 cca. 3,9
Consumurile prezentate mai sus sunt orientative. În practică, se ia în considerare un adaos de
10%, deoarece consumul de material este influenţat de rugozitatea şi porozitatea stratului
suport, cât şi de tehnica de aplicare.
Categoria conformÎncadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase
normelor chimicese extrage din Fişa cu datele de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe
site-ul www.baumit.com.
Termen de valabilitate6 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, în ambalajul original,
nedesfăcut.
AsigurareaVerificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 15824 si ETAG 004 – Ghidul
calităţiieuropean de agrementare a sistemelor termoizolante, sistem de management al calităţii – ISO
9001 certificat.
LivrareGăleată 25 kg, 1 palet = 24 găleţi = 600 kg
Stratul suport
Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, absorbant, neted, cu capacitate
portantă, fără eflorescenţe sau părţi friabile. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă
Fişa tehnică Baumit NanoporTop, la 02/2016.1/3

Page 2

Prelucrarenormelor în vigoare, abaterile maxime admisibile sunt de 2 mm sub dreptarul de 1 metru.
Abateri de planeitate peste limita admisă pot conduce la creşteri ale consumurilor specifice de
material şi pot afecta aspectul structurii finisajului.
Se aplică pe:
suporturi minerale (ex: mase de şpaclu Baumit şi tencuieli de grund);
beton;
tencuieli var-ciment, ciment drişcuite.
Nu se aplică pe:
plastic şi materiale sintetice;
straturi de lac respectiv vopsele de ulei;
tencuieli de var şi spoeli de var
lemn;
metal.
– Suprafeţele minerale friabile uşor nisipoase se vor întări prin aplicarea Întăritorului de
tencuială, Baumit PutzFestiger (Timp de întărire de minim 14 zile) sau prin utilizarea grundului
de profunzime Baumit TiefenGrund (Timpul de aşteptare înaintea aplicării stratului de finisaj
este de min 12 ore);
– Se vor curăţa suprafeţele murdărite, mecanic sau prin spălare cu respectarea timpului de
uscare de min. 2-3 zile;
– Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale spre exemplu
Soluţie antimucegai Baumit SanierLösung (a se vedea fişa tehnică a produsului)
– Se vor îndepărta zugravelile cu aderenţă slabă,degradate;
Suprafeţele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor şpăclui cu masele de şpaclu Baumit
(ex PutzSpachtel, DuoContact, ProContact, StarContact, openContact) şi se vor arma după caz
cu plasă de fibră de sticlă Baumit.
Suplimentar faţă de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate
preliminar cu Baumit UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore).
În cazul utilizării Masei de şpaclu armată cu fibre Baumit PowerFlex se poate renunţa la stratul
de grund.
Aplicare
1 x Baumit Grund Premium (se aplică pe întreaga suprafaţă în mod uniform), sau
2 x Baumit Grund Premium (pe suporturi cu reparaţii)
Grundul Premium Baumit se lasă să se usuce cel puţin de 24 de ore, după care se poate
aplica Tencuiala Nanopor.
1 x Tencuială Nanopor
Tencuiala Nanopor trebuie amestecată temeinic cu malaxorul înainte de punerea în operă.
Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate o diluare de maxim 1% apă.
Tencuiala se aplică manual cu un fier de glet din oţel inoxidabil şi se drişcuie imediat cu o
drişca din material plastic.
A nu se amesteca cu alte vopsele. A se lucra uniform şi fără întreruperi.
Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate o diluare de maxim 1% apă.
Tencuiala se aplică manual cu un fier de glet din oţel inoxidabil sau mecanizat cu o maşina de
tencuit pentru tencuieli fine (ex:. Graco RTX 1500,etc )
Aplicarea se face la grosimea granulei şi se drişcuie imediat cu o drişcă din material plastic.
A nu se amesteca cu alte produse de finisare. A se lucra uniform şi fără întreruperi.
Indicaţii şiTemperatura aerului, materialului şi suportului în timpul preparării şi procesului de priză
generalităţitrebuie să fie de cel putin 8°C şi maxim 30°C. Faţadele trebuie protejate de acţiunea
directă a razelor solare, ploii şi a vântului puternic (prin intermediul unei plase de protecţie
pentru schele). Temperaturile ridicate din timpul verii scurtează timpul
de uscare (există riscul de „ardere” – de evaporare rapidă a apei din tencuială). Umiditatea
ridicată şi temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare şi modificarea
nuanţelor de culoare. Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje
de producţie. În cazul folosirii produsului cu şarje
diferite, se recomandă amestecarea acestora într-un vas apoi aplicarea. Modificarea
nuanţelor de culoare poate fi influenţată de comportamentul suportului, temperatura şi
umiditatea aerului.
Fişa tehnică Baumit NanoporTop, la 02/2016.2/3

Page 3

Indicaţii şiAplicarea unui alt finisaj peste tencuiala decorativă Baumit NanoporTop, se recomandă
generalităţidupă min. 48 de ore de la aplicare (pentru condiţii climatice temperatura 20°C şi
umiditatea aerului 60%). Baumit NanoporTop este aditivat corespunzător contra dezvoltării
mucegaiului şi ciupercilor. Astfel se realizează un efect de protejare şi prevenire a apariţiei
acestora.
Vă rugăm să ţineţi cont de normele de calitate în vigoare care tratează acest subiect, în
cadrul Organizaţiei „Grupul pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante ETICS”.
Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conţinutul tencuielii
Baumit NanoporTop, este posibilă apariţia unor granule de culoare uşor mai întunecate. Nu
este un defect de calitate, ci doar un aspect vizual datorat materiilor prime naturale folosite
la ob]inerea tencuielilor decorative de faţadă Baumit. Drişcuirea excesivă poate produce
local o diferenţă de nuanţă de culoare.
Aceste diferenţe nu afectează funcţionalitatea sau calitatea produsului. Ca regulă generală
în cazul utilizării tencuielilor decorative pe sisteme termoizolante valoarea coeficientului de
reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25.
Datorită inovaţiei Baumit Tehnologia de răcire „Cool Pigments”, această valoare de
luminozitate poate fi depăşită. Deoarece normele ETICS din prezent au această limitare,
trebuie făcută această precizare de diferenţă de valoare clienţilor. Spre deosebire de
determinarea valorii de luminozitate (HBW), care ia în considerare numai o parte din lumina
vizibilă, valoarea TSR (total de reflexie solară) ia în considerare, pe lângă lumina vizibilă, şi
lumina UV, invizibilă, din domeniul infraroşu. Astfel valoarea TSR acoperă întregul spectru
solar.
Prin aplicarea valorii TSR (total de reflexie solară), în combinaţie cu pigmenţi
speciali Baumit Cool Pigments, care reflectă lumina soarelui mai bine, şi astfel, se reduce
încălzirea solară a faţadei, acum este posibil să se aplice nuanţe închise de culoare pe
suprafeţe mari de sisteme termoizolante Baumit.
În cazul următoarelor coduri de culori grosimea masei de şpaclu trebuie să fie de 5 mm:
0372, 0382, 0392, 0402, 0412, 0422, 0432, 0442, 0512, 0522, 0582, 0612, 0622,
0632, 0672, 0682, 0862, 0872, 0882, 0892, 0902, 0912, 0922, 0932, 0972
Se utilizează ca finisaj pe sistemele ETICS numai pe masa de şpaclu în grosime de 5 mm
sau masa de şpaclu Baumit PowerFlex în grosime de 3 mm.
Pregătiri privind securitatea
Ochii şi pielea, ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă, ceramică,
placaje tip Klinker, piatră naturală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti
imediat cu apă, nu se va aştepta întărirea tencuielii. După utilizare uneltele şi sculele trebuie
curăţate imediat cu apă.
RecomandăriRecomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul
Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual
de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept
contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu
absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor
de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.
Fişa tehnică Baumit NanoporTop, la 02/2016. 3/3

Baumit NanoporTop 25 kg-alb – Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare

Baumit NanoporTop 25 kg-alb - Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare - Materiale de constructii Bucurestiwww.baumitdistribution.ro
Partener Baumit

 • Transport gratuit comenzi
  peste 2000 RON!
 • Livrarea este GRATUITĂ în București și în zonele limitrofe pentru comenzile mai mari de 2000 RON.

 • Acest cost nu inlude si descărcarea la locația clientului.

 • Termenul de livrare este de maxim 48 de ore de la confirmarea plății.

 • Taxă de trasport STANDARD 50 RON
 • Oferim transport contra cost 50 RON pentru comenzile cu valori mai mici de 2000 RON.

 • Costul final al livrarii se comunica ulterior primirii informatiei despre locatia de livrare. Acest cost nu inlude si descarcarea la locatia Clientului.

 • Ridicare personală din
  MAGAZIN / DEPOZIT
 • Clienții pot ridica personal produsele din showroom-ul nostru din Şoseaua Pantelimon, nr. 146, Bucureşti având loc de parcare in fata magazinului.

 • Pentru comenzile mari, produsele pot fi ridicae din depozitul principal din Str. Gheorghe Doja.